P0031

Modernizacja chodników na os. T. Kotarbińskiego

Modernizacja chodników na os. T. Kotarbińskiego w lokalizacjach: od ul. Gdańskiej do ul. Kotarbińskiego 2, od ul. Franciszkańskiej 32 do ul. Gdańskiej 42b, od ul. Tatarkiewicza do Szkoły Podstawowej nr 25 oraz dojście do kortów.

Projekt złożony w ramach budżetu obywatelskiego „Zabrzański Budżet Obywatelski” — VII edycja (na rok 2021). Wniosek nr P0031.
Liczba głosów: 266.

Stan realizacji:

Założenie zadania
budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu
na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu
budowlanego wraz z pozwoleniem
na budowę lub zgłoszeniem
robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu
na wykonawcę
etap niezrealizowany
Rozpoczęcie robótetap niezrealizowany
Zakończenie robótetap niezrealizowany
Eksploatacjaetap niezrealizowany

Informacja o realizacji:
Zakończono prace projektowe

Informacja wg stanu na 30 listopada 2021 r.


Maksymalna wartość projektu w tej puli (kategorii):
310 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku:
259 977,00 zł

Wartość po weryfikacji:
259 977,00 zł

Faktyczny koszt projektu:
Wartość zostanie podana po zakończeniu realizacji i dokonaniu płatności.

Kategoria projektu:
⇒ sport;
⇒ przestrzeń publiczna

Nazwa dzielnicy:
Osiedle Tadeusza Kotarbińskiego — dzielnica „duża”

Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
1. od ul. Franciszkańskiej 32 do ul. Gdańskiej 42e
2. od skrzyżowania ul. Gdańskiej z ul. Franciszkańską do ul. Franciszkańskiej 32
3. od ul. Franciszkańskiej 32 do ul. Kotarbińskiego 2
4. od ul. M. Curie-Skłodowskiej do Szkoły Podstawowej nr 25
5. od ul. Tatarkiewicza 11 do kortów
6. wzdłuż bloku przy ul. Franciszkańska 32-32a

Informacje uściślające lokalizację:

Numer działek ewidencyjnych:
1483/4, 7124/9, 7120/9, 7115/9, 907/4, 4938/9, 6177/11, 5368/117, 5370/109

Wydział / jednostka realizująca:
Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej

Symbol zadania budżetowego:
WI/MZDIII/20/21


Zasięg oddziaływania projektu:
Projekt będzie oddziaływał na wszystkich mieszkańców osiedla oraz gości odwiedzających osiedle.

Szacunkowo określona ilość osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Ze względu na lokalizację w różnych częściach osiedla zakłada się, że każdy mieszkaniec os. T. Kotarbińskiego będzie beneficjentem projektu.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Projekt ogólnodostępny, realizowany na odcinkach przebiegających przez działki będące własnością miasta Zabrze lub Skarbu Państwa.
W ramach projektu zakłada się wymianę zniszczonych chodników na nowe, trwalsze i estetyczniejsze wykonane z kostki brukowej o grubości 6 cm i szerokości co najmniej 1,5 m z uwzględnieniem obniżenia krawężników w celu likwidacji barier architektonicznych. Lokalizację remontowanych odcinków chodników wskazano w załączniku do projektu. Dodatkowo planuje się remont schodków prowadzących na przystanek Zabrze Kotarbińskiego oraz wybudowanie dojścia do kortów od chodnika przy ul. Tatarkiewicza 11. Lokalizacja 6) jest opcjonalna. W przypadku oszczędności finansowych poczynionych przy modernizacji chodników z punktów od 1) do 5) planuje się remont chodnika wzdłuż bloku przy ulicy Franciszkańskiej 32 – 32e.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Poprawa estetyki dzielnicy.
Poprawa bezpieczeństwa.
Poprawa komfortu poruszania się po chodnikach.
Likwidacja barier architektonicznych.


Treść oceny wniosku:
Część działek z zakresu 1 jest własnością lub w zarządzie Zabrzańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Wnioskodawca uzgodnił z Zarządem ZSM, że Spółdzielnia ujmie te odcinki w swoim planie remontów na rok 2021. Uzgodnienie to musi być potwierdzone pismem.


Wniosek:
Zobacz wniosek


Wróć do listy realizowanych projektów

Dla Mieszkańców