P0006

Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ulicy Paderewskiego w rejonie skrzyżowania z ulicą Noconiów

Projekt ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa dzieci, młodzieży oraz wszystkich mieszkańców poprzez wybudowanie sygnalizacji świetlnej wraz z doświetleniem przejścia dla pieszych na ulicy Paderewskiego w rejonie skrzyżowana z ulicą Noconiów.

Projekt złożony w ramach budżetu obywatelskiego „Zabrzański Budżet Obywatelski” — VII edycja (na rok 2021). Wniosek nr P0006.
Liczba głosów: 140.

Stan realizacji:

Założenie zadania
budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu
na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu
budowlanego wraz z pozwoleniem
na budowę lub zgłoszeniem
robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu
na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robótetap zrealizowany
Zakończenie robótetap zrealizowany
Eksploatacjaetap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Zadanie zrealizowane.

Informacja wg stanu na 30 listopada 2021 r.


Maksymalna wartość projektu w tej puli (kategorii):
155 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku:
140 000,00 zł

Wartość po weryfikacji:
140 000,00 zł

Faktyczny koszt projektu:
Wartość zostanie podana po zakończeniu realizacji i dokonaniu płatności.

Kategoria projektu:
⇒ sport;
⇒ zdrowie

Nazwa dzielnicy:
Kończyce — dzielnica „mała”

Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Skrzyżowanie ulicy Paderewskiego z ulicą Noconiów.

Informacje uściślające lokalizację:

Numer działek ewidencyjnych:

Wydział / jednostka realizująca:
Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej

Symbol zadania budżetowego:
WI/MZDIII/08/21


Zasięg oddziaływania projektu:
Projekt dotyczy budowy sygnalizacji świetlnej wraz z doświetleniem na istniejącym przejściu dla pieszych na ulicy Paderewskiego w rejonie skrzyżowania z ulicą Noconiów. Ulica Paderewskiego stanowi główny ciąg komunikacyjny, łączący węzeł autostradowy A4 Zabrze Południe z centrum miasta. Miejsce to stanowi pierwsze przejście dla pieszych w Zabrzu od strony węzła autostradowego, co stanowi ogromne niebezpieczeństwo dla osób korzystających z niego. W wymienionym powyżej rejonie ulicy zlokalizowane są przystanki komunikacji miejskiej, z których korzystają dzieci i młodzież z Szkoły Podstawowej nr 35 oraz Liceum Sztuk Plastycznych. W pobliżu swoje lokale mają popularne punkty gastronomiczne, które generują bardzo duży ruch zarówno pieszy jak i rowerowy oraz samochodowy.

Szacunkowo określona ilość osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
100 000

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Projekt ma na celu budowę sygnalizacji świetlnej wraz z doświetleniem na istniejącym przejściu dla pieszych na ulicy Paderewskiego w rejonie skrzyżowania z ulicą Noconiów. Przedmiotowe przejście stanowi pierwsze przejście dla pieszych od węzła autostradowego, co w przypadku notorycznego przekraczania dozwolonych prędkości przez kierowców jadących z autostrady, stanowi ogromne niebezpieczeństwo dla użytkowników przejścia. Z nowo powstałej sygnalizacji świetlnej będą korzystać pasażerowie MZK, ponieważ w tym rejonie zlokalizowane są dwa przystanki komunikacji autobusowej, z których korzystają dzieci i młodzież z Szkoły Podstawowej nr 35 oraz Liceum Sztuk Plastycznych. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się popularne punkty gastronomiczne (w tym znana wszystkim lodziarnia), sklepy oraz Rodzinne Ogrody Działkowe, które generują bardzo duży ruch pieszy oraz rowerowy i samochodowy.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Głównym celem realizacji projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego. Wybudowanie w tym miejscu sygnalizacji świetlnej wymusi zmniejszenie prędkości pojazdów kierujących się z i do autostrady, co będzie miało wpływ na zwiększenie bezpieczeństwa zarówno w dzielnicy Kończyce, jak i w całym ciągu komunikacyjnym ulicy Paderewskiego i 3-go Maja. Sygnalizacja świetlna narzuci także na pieszych dostosowanie się do znaków świetlnych i uniemożliwi swobodne przechodzenie przez jezdnię w niedozwolonym miejscu, co obecnie doprowadza do wielu niebezpiecznych sytuacji w ruchu drogowym.
Dodatkowym czynnikiem zwiększającym bezpieczeństwo byłoby zastosowanie sygnalizacji świetlnej typu „Al Red”, gdzie podstawowym stanem tych świateł jest stan, w którym dla wszystkich uczestników ruchu (piesi i kierowcy) jest wyświetlany sygnał czerwony. Jest tak do momentu pojawienia się w polu działania detektorów pojazdu, który porusza się w dozwolonej prędkości lub do wciśnięcia przycisku przez pieszego. Uczestnicy ruchu kołowego z większej odległości będą informowani o czerwonym świetle, a to zobliguje ich do zredukowania prędkości.
Przejście dla pieszych znajduje się w niecce potoku Bielszowickiego, który w okresie jesienno-zimowym wytwarza mgłę, która mocno ogranicza widoczność. Doświetlenie tego miejsca pozwoli uniknąć niebezpiecznych sytuacji i umożliwi kierowcom z odpowiednim wyprzedzeniem zareagować na ruch pieszy w obrębie przejścia.


Treść oceny wniosku:
Uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik


Wniosek:
Zobacz wniosek


Wróć do listy realizowanych projektów

Dla Mieszkańców