Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. 2011 Nr 206 poz. 1216) Urząd Miejski w Zabrzu udostępnia klientom Elektroniczne Skrzynki Podawcze na platformie e-PUAP.

Adresy Elektronicznych Skrzynek Podawczych Urzędu Miejskiego w Zabrzu na platformie ePUAP:

/2478/skrytka
/2478/SkrytkaESP
/2478/ezbiegi
/2478/tytulywyk
/2478/odpady
/2478/wk
/2478/bzp

W celu skorzystania z usług urzędu w postaci elektronicznej należy założyć bezpłatne kontona platformie ePUAP (www.epuap.gov.pl).

W przypadku platformy ePUAP informacje i instrukcja znajdują się na stronie: https://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_Pomoc

Po zalogowaniu się i wybraniu odpowiedniej usługi oraz wypełnieniu formularza elektronicznego należy uwierzytelnić go za pomocą podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego, który można potwierdzić w Urzędzie Miejskim w Zabrzu,
w Sali Obsługi Klienta (ul. Wolności 286) lub w Zabrzańskim Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości (ul. Powstańców Śląskich 3), a następnie wysłać do urzędu.

Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami, możliwy do doręczenia z wykorzystaniem platformy ePUAP to 500 megabajtów.
Korzystanie ze skrzynki kontaktowej umożliwia kontakt z urzędem, sprawdzanie i załatwienie sprawy.Więcej informacji znajduje się w dziale Pomoc na platformie ePUAP.

Dla Mieszkańców