Śląski pakiet dla gospodarki

Śląski pakiet dla gospodarki to kompleksowa oferta działań i realna pomoc dla przedsiębiorców, która w znacznej mierze powstała w oparciu o środki unijne zarządzane z poziomu województwa. Oferta jest uzupełnieniem działań strony rządowej w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej.

Śląski pakiet dla gospodarki obejmie pięć filarów:

  • pożyczki obrotowe i płynnościowe,
  • wsparcie pracodawców w utrzymaniu miejsc pracy,
  • wsparcie bezzwrotne,
  • działania wspierające samorządów,
  • działania zwiększające zaangażowanie inwestorów.

Łączna pula środków wynosi 1 miliard złotych.

I Filar – 446 mln zł
Pożyczki obrotowe i płynnościowe wraz z innymi uproszczeniami w zakresie wsparcia zwrotnego

Kontakt: Fundusz Górnośląski S.A. w Katowicach, Wydział Obsługi Pożyczek
+48 32 723 31 15
wp@fgsa.pl

II Filar – 323 mln zł
Wsparcie pracodawców w utrzymaniu miejsc pracy

Kontakt: Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
+48 32 757 33 11
wup@wup-katowice.pl

III Filar – 162 mln zł
Wsparcie bezzwrotne – inwestycje w MŚP wraz z uproszczeniami

Kontakt: Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
+48 32 743 91 71
punkt.kontaktowy@scp-slask.pl

IV Filar – 57 mln zł
Samorządowe działania wspierające

Kontakt: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Departament Gospodarki i Współpracy Międzynarodowej
+48 32 77 40 657
gospodarka@slaskie.pl

V Filar – 20 mln zł
„Wejścia kapitałowe” zwiększające zaangażowanie inwestorów w regionie

Kontakt: Śląski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.
+48 798 743 073
kontakt@sfr-slaskie.pl

Infolinia Śląskiego pakietu dla gospodarki działa pod numerem telefonu: 32 774 08 77

Dla Biznesu