Projekt P0037

19.08.2019

Siłownia pod chmurką

Siłownia z nowoczesnymi sprzętami do ćwiczeń dla młodzieży i dorosłych, siłownia pod chmurką umilająca życie romów i mieszkańców z pobliskich ulic.

Projekt złożony w ramach budżetu obywatelskiego „Zabrzański Budżet Obywatelski” — V edycja (na rok 2019). Wniosek nr P0037.
Liczba głosów: 8.

Stan realizacji:

Założenie zadania
budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu
na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu
budowlanego wraz z pozwoleniem
na budowę lub zgłoszeniem
robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu
na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robótetap zrealizowany
Zakończenie robótetap zrealizowany
Eksploatacjaetap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano montaż urządzeń siłowni zewnętrznej, montaż ławki, kosza na śmieci oraz tablicy z regulaminem.

Informacja wg stanu na 30 czerwca 2021 r.


Maksymalna wartość projektu w tej puli (kategorii):
250 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku:
30 000,00 zł

Wartość po weryfikacji:
30 000,00 zł

Faktyczny koszt projektu:
Wartość zostanie podana po zakończeniu realizacji i dokonaniu płatności.

Kategoria projektu:
⇒ sport;
⇒ przestrzeń publiczna

Nazwa dzielnicy:
Centrum Południe — dzielnica „duża”

Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
ul. Buchenwaldczyków między 13 a 17 (15 – po zburzonym budynku)

Informacje uściślające lokalizację:

Numer działek ewidencyjnych:

Wydział / jednostka realizująca:
Wydział Infrastruktury Komunalnej

Symbol zadania budżetowego:
WI/IK/04/19


Zasięg oddziaływania projektu:
Mieszkańcy Buchenwaldczyków, Wallek-Walewskiego

Szacunkowo określona ilość osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
60 – 100 osób, głównie młodzi mężczyźni.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Dostępne dla wszystkich pod okiem monitoringu w celu wyeliminowania wandalizmu.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Miejsce dla młodych romów, w którym chłopcy, dziewczynki i młodzi mężczyźni czuli się dobrze, mogli ćwiczyć i byli bezpieczni.


Treść oceny wniosku:
Zweryfikowany kosztorys przedstawia się następująco:
1) Roboty ziemne, wykonanie nawierzchni 8 000,00 zł
2) Dostawa i montaż urządzeń siłowni 14 000,00 zł
3) Montaż ławek, koszy itp. 2 000,00 zł
4) Projekt 5 000,00 zł
5) Nadzór inwestorski 1 000,00 zł
Wartość projektu brutto 30 000,00 zł
Pierwotnie wskazana lokalizacja siłowni znajduje się na działce zaplanowanej do zbycia przez Miasto. W trakcie spotkania z Wnioskodawcą uzgodniono zmianę lokalizacji na działki nr 252/9, 261/9 i 262/9 przy ul. Buchenwaldczyków. Wnioskodawca wyraził zgodę na zmianę we wniosku.


Wniosek:
Zobacz wniosek


Wróć do listy realizowanych projektów