Projekt P0037

19.08.2019

Siłownia pod chmurką

Siłownia z nowoczesnymi sprzętami do ćwiczeń dla młodzieży i dorosłych, siłownia pod chmurką umilająca życie romów i mieszkańców z pobliskich ulic.

Projekt złożony w ramach Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego — V edycja (na rok 2019). Wniosek nr P0037.
Liczba głosów: 8.

Stan realizacji:

Założenie zadania
budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu
na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu
budowlanego wraz z pozwoleniem
na budowę lub zgłoszeniem
robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu
na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robótw realizacji
Zakończenie robótetap niezrealizowany
Eksploatacjaetap niezrealizowany

Informacja o realizacji:
Trwa weryfikacja wniosku pod względem zgodności z Regulaminem wyboru projektów mieszkańców w ramach V. edycji Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego.
Trwa przygotowanie postępowania mającego na celu wybór projektanta.
Wybrano firmę projektową.
Trwa opracowywanie projektu budowlanego.
Trwa przygotowanie postępowania mającego na celu wybór Wykonawcy.

Informacja wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.

Maksymalna wartość projektu w tej kategorii:
250 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku:
30 000,00 zł

Wartość po weryfikacji:
30 000,00 zł

Czy ten projekt jest projektem dwuletnim:
Nie

Faktyczny koszt projektu:
Wartość zostanie podana po zakończeniu realizacji i dokonaniu płatności.

Kategoria projektu:
⇒ sport;
⇒ przestrzeń publiczna

Nazwa dzielnicy:
Centrum Południe — dzielnica „duża”

Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
ul. Buchenwaldczyków między 13 a 17 (15 – po zburzonym budynku)

Informacje uściślające lokalizację:

Numer działek ewidencyjnych:

Wydział / jednostka realizująca:
Wydział Infrastruktury Komunalnej

Symbol zadania budżetowego:
WI/IK/04/19

Zasięg oddziaływania projektu:
Mieszkańcy Buchenwaldczyków, Wallek-Walewskiego

Szacunkowo określona ilość osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
60 – 100 osób, głównie młodzi mężczyźni.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Dostępne dla wszystkich pod okiem monitoringu w celu wyeliminowania wandalizmu.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Miejsce dla młodych romów, w którym chłopcy, dziewczynki i młodzi mężczyźni czuli się dobrze, mogli ćwiczyć i byli bezpieczni.

Treść oceny wniosku:
Zweryfikowany kosztorys przedstawia się następująco:
1) Roboty ziemne, wykonanie nawierzchni 8 000,00 zł
2) Dostawa i montaż urządzeń siłowni 14 000,00 zł
3) Montaż ławek, koszy itp. 2 000,00 zł
4) Projekt 5 000,00 zł
5) Nadzór inwestorski 1 000,00 zł
Wartość projektu brutto 30 000,00 zł
Pierwotnie wskazana lokalizacja siłowni znajduje się na działce zaplanowanej do zbycia przez Miasto. W trakcie spotkania z Wnioskodawcą uzgodniono zmianę lokalizacji na działki nr 252/9, 261/9 i 262/9 przy ul. Buchenwaldczyków. Wnioskodawca wyraził zgodę na zmianę we wniosku.

Zobacz wniosek