Projekt P0032

19.08.2019

Remont sali gimnastycznej

Przedmiotem projektu jest remont sali gimnastycznej wraz z szatniami i węzłem sanitarnym przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 16. W sali odbywają się nie tylko zajęcia lekcyjne i spotowe, ale również spotkania z mieszkańcami dzielnicy i imprezy lokalne.

Projekt złożony w ramach budżetu obywatelskiego „Zabrzański Budżet Obywatelski” — V edycja (na rok 2019). Wniosek nr P0032.
Liczba głosów: 120.

Stan realizacji:

Założenie zadania
budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu
na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu
budowlanego wraz z pozwoleniem
na budowę lub zgłoszeniem
robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu
na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robótetap zrealizowany
Zakończenie robótetap zrealizowany
Eksploatacjaetap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Zakończono i odebrano przedmiot zadania. Obiekt oddany do eksploatacji.

Informacja wg stanu na 31 października 2019 r.


Maksymalna wartość projektu w tej puli (kategorii):
120 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku:
120 000,00 zł

Wartość po weryfikacji:
120 000,00 zł

Faktyczny koszt projektu:
124 584,74 zł

Kategoria projektu:
⇒ edukacja;
⇒ kultura;
⇒ sport

Nazwa dzielnicy:
Zandka — dzielnica „mała”

Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Cmentarna 7

Informacje uściślające lokalizację:
Budynek Sali gimnastycznej przy ZSP 16

Numer działek ewidencyjnych:

Wydział / jednostka realizująca:
Wydział Inwestycji i Remontów

Symbol zadania budżetowego:
WI/WI/16/19


Zasięg oddziaływania projektu:
Dzielnica Zandka
Z sali gimnastycznej będą korzystać dzieci z Przedszkola nr 2, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2, osoby, instytucje, zespoły sportowe chętne do wynajęcia sali w godzinach popołudniowych oraz mieszkańcy dzielnicy w ramach spotkań z władzami miasta, przedstawicielami Rady Miasta, Rady Dzielnicy, a także w trakcie imprez lokalnych (festyn, biesiada itp.).

Szacunkowo określona ilość osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Mieszkańcy dzielnicy,
dzieci szkolne, przedszkolne – 300,
młodzież – 200,
dorośli – 150.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
W sali gimnastycznej będą odbywały się zabawy ruchowe dla przedszkolaków, lekcyjne i pozalekcyjne zajęcia sportowe, uroczystości szkolne, w których zawsze chętnie uczestniczą rodzice dzieci, imprezy lokalne – festyny, biesiady, rozgrywki sportowe, które służą integracji środowiska lokalnego, a także promowania aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia. Sala będzie także miejscem spotkań mieszkańców z władzami.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
– integracja społeczności lokalnej,
– promowanie aktywnego i zdrowego stylu życia,
– rozwijanie działalności profilaktycznej i przeciwdziałanie zagrożeniom społecznym.


Treść oceny wniosku:
Zweryfikowany kosztorys przedstawia się następująco (druga liczba to zweryfikowana kwota):
1) Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, skucie posadzek, tynków i wywóz gruzu 13 000,00 zł 10 000,00 zł
2) Rozbiórka parkietu, wylewka, położenie nawierzchni poliuretanowej w sali gimnastycznej, malowanie linii 43 000,00 zł 15 000,00 zł
3) Wymiana armatury, montaż umywalek, brodzików, sedesów 9 000,00 zł 20 000,00 zł
4) Kafelkowanie ścian w zapleczu sanitarnym 16 500,00 zł 20 000,00 zł
5) Położenie posadzek w korytarzach, pomieszczeniu socjalnym i łazienkach 8 000,00 zł 2 000,00 zł
6) Wymiana oświetlenia 5 000,00 zł 10 000,00 zł
7) Wymiana oświetlenia 5 000,00 zł 20 000,00 zł
8) Renowacja drabinek gimnastycznych, montaż nowych tablic, koszy, siatek, wieszaków 8 500,00 zł 10 000,00 zł
9) Nadzór inwestorski 5 000,00 zł 13 000,00 zł
Wartość projektu brutto: 120 000,00 zł 120 000,00 zł


Wniosek:
Zobacz wniosek


Wróć do listy realizowanych projektów