Projekt P0029

19.08.2019


Mali Aktywni — place zabaw przy P6, P38 i SP33

Zagospodarowanie placów zabaw przy Przedszkolu nr 6, Przedszkolu nr 38 w Zabrzu oraz budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 33 w Zabrzu ― stworzenie funkcjonalnych i  bezpiecznych miejsc zabaw dla dzieci z przedszkoli, szkoły i osiedla. Projekt przewiduje zakup i montaż urzędzeń rekreacyjno-zabawowych trwale związanych z odpowiednio przygotowanym gruntem.

Projekt złożony w ramach Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego — IV edycja (na rok 2018). Wniosek nr P0029.
Liczba głosów: 605.

Stan realizacji:

Założenie zadania
budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu
na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu
budowlanego wraz z pozwoleniem
na budowę lub zgłoszeniem
robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu
na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robótetap zrealizowany
Zakończenie robótetap zrealizowany
Eksploatacjaetap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Zakończono wykonywanie i odebrano przedmiot zadania. Obiekty zostały oddane do eksploatacji.

Informacja wg stanu na dzień 31 października 2019 r.

Imię i nazwisko wnioskodawcy:
Grzegorz Olejniczak

Maksymalna wartość projektu w tej kategorii (z uwzględnieniem dzielnicy i możliwości realizacji przez dwa lata):
500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku:
491 586,72 zł

Wartość po weryfikacji:
498 794,93 zł

Czy ten projekt jest projektem dwuletnim:
Tak
  ⇒Rok I:
   250 000,00 zł
  ⇒Rok II:
   248 794,93 zł

Faktyczny koszt projektu:
Wartość zostanie podana po zakończeniu realizacji i dokonaniu płatności.

Kategoria projektu:
⇒ edukacja;
⇒ sport;
⇒ zdrowie

Nazwa dzielnicy:
Helenka — dzielnica „duża”

Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
1. Jordana 59,
2. Zamenhofa 4a,
3. Zamenhofa 56

Informacje uściślające lokalizację:

Numer działek ewidencyjnych:
1. Działka nr 1964/53,
2. Działka nr 1377/67, 272/11, 1902/260,
3. Działka nr 1909/260

Wydział / jednostka realizująca:
Wydział Inwestycji i Remontów

Symbol zadania budżetowego:
WI/WI/36/18

Zasięg oddziaływania projektu:
— dzieci uczęszczające do placówek oświatowych, o których mowa w projekcie,
— dzieci z osiedla Helenka i ich opiekunowie.

Szacunkowo określona ilość osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
— 300 dzieci w wieku przedszkolnym,
— 250 dzieci w wieku szkolnym.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
— z placów zabaw będą korzystały dzieci zapisane do placówek oświatowych, o których mowa w projekcie w ciągu całego dnia pobytu, w zależności od potrzeb,
— w godzinach popołudniowych place zabaw będą udostępnione dla pozostałych dzieci z osiedla i ich opiekunów, na zasadach określonych w odrębnym regulaminie. Proponowani dysponenci: Szkoła Podstawowa nr 33, Przedszkole nr 6, Przedszkole nr 38 w Zabrzu.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Budowa oraz wyposażenie placów zabaw w nowe urządzenia urozmaici pobyt dzieci w placówkach oświatowych w dzielnicy Helenka, czyniąc je miejscem przyjaznym, nowoczesnym i atrakcyjnym. Miejsca te będą służyły rozwojowi aktywności fizycznej co będzie stanowiło ważny element wpływający na ich ogólny prawidłowy rozwój. Ponadto wspólne zabawy będą uczyły współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej. Bezpiecznie i odpowiednio wyposażone place zabaw będą ciekawą propozycją na spędzanie wolnego czasu nie tylko dla dzieci objętych edukacją, ale również dla pozostałych mieszkańców osiedla.

Zobacz wniosek