Projekt P0029

19.08.2019

Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w Szkole Podstawowej nr 31 w Zabrzu

Remont sanitariatów chłopców na poziomie 0 w Szkole Podstawowej nr 31 w Zabrzu.
Podłączenie urządzeń sanitarnych oraz wszystkie instalacje: wodne, kanalizacyjne, grzewcze i wentylacyjne.
Głównym celem jest generalny remont toalet.

Projekt złożony w ramach budżetu obywatelskiego „Zabrzański Budżet Obywatelski” — V edycja (na rok 2019). Wniosek nr P0029.
Liczba głosów: 1 423.

Stan realizacji:

Założenie zadania
budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu
na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu
budowlanego wraz z pozwoleniem
na budowę lub zgłoszeniem
robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu
na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robótetap zrealizowany
Zakończenie robótetap zrealizowany
Eksploatacjaetap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Zakończono i odebrano przedmiot zadania. Obiekt oddany do eksploatacji.

Informacja wg stanu na 30 listopada 2019 r.


Maksymalna wartość projektu w tej puli (kategorii):
200 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku:
200 000,00 zł

Wartość po weryfikacji:
200 000,00 zł

Faktyczny koszt projektu:
227 058,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ zdrowie

Nazwa dzielnicy:
Rokitnica — dzielnica „duża”

Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
ul. Jordana 7

Informacje uściślające lokalizację:
931/7, 932/7, 933/73 934/7

Numer działek ewidencyjnych:

Wydział / jednostka realizująca:
Wydział Inwestycji i Remontów

Symbol zadania budżetowego:
WI/WI/14/19


Zasięg oddziaływania projektu:
Z wyremontowanych łazienek będą korzystać na co dzień uczniowie, rodzice i pracownicy Szkoły Podstawowej nr 31 w Zabrzu. Natomiast projekt obejmuje swoim zasięgiem większe grono odbiorców. Z toalet korzystają również mieszkańcy osiedla podczas organizowanych co roku festynów szkolnych jak również uczniowie innych szkół podczas odbywających się w szkole konkursów, turniejów, dni otwartych szkoły, zajęć pozalekcyjnych. W szkole odbywają się również spotkania z mieszkańcami osiedla.

Szacunkowo określona ilość osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Szacunkową liczbę osób korzystających z projektu oszacowano na podstawie ilości uczniów uczęszczających do szkoły, tj. ok.. 400 dzieci w wieku od 6 – 13 lat. Należy doliczyć do tego również dzieci korzystające z toalet podczas festynów, konkursów, dni otwartych, zajęć pozalekcyjnych odbywających się na terenie szkoły. Jak również rodziców uczniów. W związku z powyższym szacunkowa liczba osób korzystająca z projektu wynosi ok. 1000 osób.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Szkoła jest miejscem otwartym dla mieszkańców Zabrza. Od kilku lat współpracuje ze szkołą językową, która prowadzi zajęcia z języków obcych dla dzieci zamieszkujących sąsiadujące dzielnice. Z toalet korzystają również mieszkańcy dzielnicy podczas organizowanych co roku festynów szkolnych, uczniowie innych szkół podczas odbywających się w szkole turniejów sportowych, konkursów, dni otwartych szkoły, a także osoby korzystające z wynajmu hali sportowej.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Głównym celem jest zapewnienie dzieciom możliwości korzystania z wyremontowanych, spełniających określone normy łazienek. Remont łazienek poprawi komfort osób korzystających z placówki oraz przyczyni się do poszerzenia gamy oferowanych przez szkołę zajęć pozalekcyjnych.


Treść oceny wniosku:
Zweryfikowany kosztorys przedstawia się następująco (druga liczba to zweryfikowana kwota):
1) Dokumentacja projektowa 30 000,00 zł 24 900,00 zł
2) Remont toalet 170 000,00 zł 170 000,00 zł
3) Nadzór inwestorski -,– zł 5 100,00 zł
Wartość projektu brutto: 200 000,00 zł 200 000,00 zł


Wniosek:
Zobacz wniosek


Wróć do listy realizowanych projektów