Zabrze przestrzenią rozwoju

Projekt P0028

19.08.2019

Rozbudowa Centrum Integracji Osiedla Kotarbińskiego

W ramach projektu planuje się budowę bezobsługowej, samoczyszczącej toalety, remont chodnika oraz instalacji oświetlenia.

Projekt złożony w ramach budżetu obywatelskiego „Zabrzański Budżet Obywatelski” — V edycja (na rok 2019). Wniosek nr P0028.
Liczba głosów: 77.

Stan realizacji:

Założenie zadania
budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu
na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu
budowlanego wraz z pozwoleniem
na budowę lub zgłoszeniem
robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu
na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robótetap zrealizowany
Zakończenie robótetap zrealizowany
Eksploatacjaetap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Zakończono i odebrano przedmiot zadania. Obiekt został oddany do eksploatacji.

Informacja wg stanu na 30 sierpnia 2020 r.


Maksymalna wartość projektu w tej puli (kategorii):
250 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku:
144 720,00 zł

Wartość po weryfikacji:
144 720,00 zł

Faktyczny koszt projektu:
126 276,14 zł

Kategoria projektu:
⇒ przestrzeń publiczna

Nazwa dzielnicy:
Osiedle Tadeusza Kotarbińskiego — dzielnica „duża”

Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Łącznik pieszy między ul. Kotarbińskiego a ul. Skłodowskiej-Curie

Informacje uściślające lokalizację:
obok placu zabaw i siłowni zewnętrznej koło Przedszkola nr 48

Numer działek ewidencyjnych:
Toaleta: działka nr 6169/9 lub 6168/9
Chodnik i oświetlenie: działki nr 7133/9 i 7130/9.

Wydział / jednostka realizująca:
Wydział Inwestycji i Remontów

Symbol zadania budżetowego:
WI/WI/11/19


Zasięg oddziaływania projektu:
Mieszkańcy Osiedla T. Kotarbińskiego korzystający z infrastruktury osiedlowej (plac zabaw, siłownia, obiekty handlowe).

Szacunkowo określona ilość osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Około 5000 osób.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Projekt obejmuje modernizację chodnika i uzupełnienie go o oświetlenie. Budowa ogólnodostępnej i samoczyszczącej toalety poprawiającej warunki sanitarne oraz bezpieczeństwo użytkowania Centrum Integracji Osiedla Kotarbińskiego.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Poprawa komfortu użytkowania obiektów wybudowanych w ramach poprzednich edycji Budżetu Partycypacyjnego, poprawa bezpieczeństwa w głównym pieszym ciągu komunikacyjnym.


Treść oceny wniosku:
Wnioskodawca przyjął zbyt małą kwotę na realizację projektu (przyjął 144 720,00 zł wobec kwoty zweryfikowanej 250 000,00 zł) i nie wyraża zgody na jej zwiększenie. Najprawdopodobniej spowoduje to – w przypadku realizacji zadania – znaczące ograniczenie zakresu zadania (część zaplanowanych elementów nie będzie mogła zostać wykonana). Teren jest mocno zadrzewiony, oświetlenie na słupach spowoduje konieczność wycinki drzew i uzyskania decyzji na ich wycinkę co wymaga czasu (prawdopodobnie wykonanie zadania nie zamknie się czasem jednego roku) i jest związane z opłatą środowiskową. Oświetlenie terenu jest związane z uzyskaniem warunków zasilania z Tauronu, co może nie pozwolić na wykonanie zadania w czasie jednego roku i jest związana z dodatkową opłatą. Ilość słupów przyjętych przez Wnioskodawcę jest niewystarczająca.


Wniosek:
Zobacz wniosek


Wróć do listy realizowanych projektów