P0083

19.08.2019

Wolne wybiegi dla psów

W trosce o zwierzeta jak i czystość naszego miasta, projekt zakłąda stworzenie strefy dla psów, które będą mogły przebywac bez smyczy i kagańca korzystając z pełni swojej swobody.

Projekt złożony w ramach budżetu obywatelskiego „Zabrzański Budżet Obywatelski” — VI edycja (na rok 2020). Wniosek nr P0083.
Liczba głosów: 111.

Stan realizacji:

Założenie zadania
budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu
na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu
budowlanego wraz z pozwoleniem
na budowę lub zgłoszeniem
robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu
na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robótetap zrealizowany
Zakończenie robótetap zrealizowany
Eksploatacjaetap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Zakończono i odebrano przedmiot zadania. Obiekt przekazano do eksploatacji.

Informacja wg stanu na dzień 30 listopada 2020 r.


Maksymalna wartość projektu w tej puli (kategorii):
300 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku:
52 277,00 zł

Wartość po weryfikacji:
74 600,00 zł

Faktyczny koszt projektu:
Wartość zostanie podana po zakończeniu realizacji i dokonaniu płatności.

Kategoria projektu:
⇒ przestrzeń publiczna

Nazwa dzielnicy:
Guido — dzielnica „duża”

Nazwa dzielnicy:
ul. Jaskółcza – nieopodal Górnicznego Klubu Sportowego Walka. Kościoła rzymskokatolickiego św. Krzyża

Informacje uściślające lokalizację:
ścieżka wiodąca przez las w kierunku DTŚ (teren poza obiektem przy ul. Jaskółczej 33)

Numer działek ewidencyjnych:
Numer działki ewidencyjnej: 65/5

Wydział / jednostka realizująca:
Wydział Inwestycji i Remontów

Symbol zadania budżetowego:
WI/WI/40/20


Zasięg oddziaływania projektu:
Zasięg oddziaływania projektu to przede wszystkim dzielnica Guido, jednak otwarty będzie na całe miasto Zabrze jak i pozostałe miasta województwa śląskiego.

Szacunkowo określona ilość osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Ilość osób korzystająca z wolnego wybiegu w skali doby może sięgać nawet od 20-50 osób dziennie.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Po realizacji projektu będzie on dostępny w szczególności dla mieszkańców dzielnicy Guido, jednak nie można wykluczyć dostępu dla pozostałych mieszkańców Zabrza zamieszkujących inne dzielnice. Z efektów realizacji projektu korzystać będą mogli także mieszkańcy okolicznych miast, a nawet całego województwa śląskiego.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Celem projektu jest m. in.:
― ograniczenie zanieczyszczeń w miejscach publicznych (chodniki, trawniki, ulice),
― miejsce rekreacyjne dla osób posiadających psy,
― strefa „bezpieczna”, w której psy będą mogły przebywać bez smyczy i kagańca,
― udostępnienie woreczków na odchody oraz rękawiczek,
― poprawa świadomości właścicieli dotyczącej odpowiedzialności za swoich pupili.

Zobacz wniosek


Wróć do listy realizowanych projektów