Zabrze przestrzenią rozwoju

P0080

19.08.2019

Budowa boiska do gry w piłkę nożną przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Zabrzu, ul. Sportowa 5, I etap

Budowa boiska do piłki nożnej dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 i mieszkańców dzielnicy.

Projekt złożony w ramach budżetu obywatelskiego „Zabrzański Budżet Obywatelski” — VI edycja (na rok 2020). Wniosek nr P0080.
Liczba głosów: 694.

Stan realizacji:

Założenie zadania
budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu
na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu
budowlanego wraz z pozwoleniem
na budowę lub zgłoszeniem
robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu
na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robótetap zrealizowany
Zakończenie robót w realizacji
Eksploatacjaetap niezrealizowany

Informacja o realizacji:
Zgłoszono zakończenie robót oraz gotowość do odbioru. Trwają czynności odbiorowe.

Informacja wg stanu na 31 grudnia 2021 r.


Maksymalna wartość projektu w tej puli (kategorii):
300 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku:
295 683,00 zł

Wartość po weryfikacji:
300 000,00 zł

Faktyczny koszt projektu:
Wartość zostanie podana po zakończeniu realizacji i dokonaniu płatności.

Kategoria projektu:
⇒ edukacja;
⇒ sport;
⇒ zdrowie

Nazwa dzielnicy:
Guido — dzielnica „duża”

Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
ul. Sportowa 5

Informacje uściślające lokalizację:
teren Szkoły Podstawowej nr 1 w Zabrzu

Numer działek ewidencyjnych:
1226/80

Wydział / jednostka realizująca:
Wydział Inwestycji i Remontów

Symbol zadania budżetowego:
WI/WI/34/20


Zasięg oddziaływania projektu:
W szkole w roku szkolnym 2019/2020 uczy się 590 uczniów w klasach ogólnodostępnych i sportowych o profilu m. in. piłka nożna. Brak boiska do piłki nożnej uniemożliwia prawidłową realizację programu zajęć wychowania fizycznego, zajęć pozalekcyjnych, a także czasu wolnego uczniów m. in. przebywających w świetlicy. Boisko będzie służyć uczniom naszej szkoły, ich rodzinom oraz społeczności lokalnej.

Szacunkowo określona ilość osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
3 500 osób korzystających z bosika, tj.:
― uczniowie szkoły ― zajęcia wychowania fizycznego, zajęcia pozalekcyjne, zajęcia rekreacyjno-sportowe w czasie wakacji,
― rodziny uczniów ― pikniki środowiskowe, zawody sportowe, wspólne spędzanie czasu wolnego,
― okoliczni mieszkańcy i ich dzieci ― boisko dla młodzieży i dorosłych do gry w piłkę nożną.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Boisko dla uczniów naszej szkoły, na którym będą realizowane zajęcia wychowania fizycznego jak również sportowe zajęcia pozalekcyjne, zajęcia rekreacyjno-sportowe podczas wakacji. Okoliczni mieszkańcy z rodzinami będą aktywnie spędzać wolny czas na boisku do piłki nożnej oraz na istniejącym już placu zabaw i boisku do koszykówki.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Szkoła planuje zintensyfikować działania nakierowane na rozwój psychomotoryczny uczniów naszej szkoły oraz integrację środowiska lokalnego wokół sportu.
Dzieci i młodzież bardzo chętnie gra w piłkę nożną, biega i skacze, lubi rywalizację. Realizacja projektu umożliwi upowszechnienie kultury fizycznej, sportu, rekreacji, zdrowego stylu życia, rywalizacji sportowej, zasad fair play i poprawy ogólnego rozwoju fizycznego, motorycznego i społecznego naszej młodzieży.


Treść oceny wniosku:
=> => Zaktualizowany kosztorys znajduje się w pliku z zeskanowanym wnioskiem.


Wniosek:
Zobacz wniosek


Wróć do listy realizowanych projektów