P0049

19.08.2019

Bezpieczny plac zabaw dla przedszkolaków

Projekt ma na celu zagospodarowanie placu zabaw dla dzieci w Przedszkolu nr 8 w Zabrzu – stworzenie funkcjonalnego i bezpiecznego miejsca do zabawy. Obejmuje rozbiórkę tarasu, z którego nikt nie korzysta (znajduje się nad piwnicą, ciągle podmaka) i zabiera miejsce do zabawy dzieciom. Po usunięciu tarasu przewiduje się wyłożenie podłoża nawierzchnią syntetyczną i doposażenie w urządzenia ogrodowe.

Projekt złożony w ramach budżetu obywatelskiego „Zabrzański Budżet Obywatelski” — VI edycja (na rok 2020). Wniosek nr P0049.
Liczba głosów: 493.

Stan realizacji:

Założenie zadania
budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu
na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu
budowlanego wraz z pozwoleniem
na budowę lub zgłoszeniem
robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu
na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robótetap zrealizowany
Zakończenie robótetap zrealizowany
Eksploatacjaetap niezrealizowany

Informacja o realizacji:
Wykonawca zgłosił gotowość do odbioru przedmiotu realizacji. Trwają czynności odbiorowe.

Informacja wg stanu na dzień 30 września 2020 r.


Maksymalna wartość projektu w tej puli (kategorii):
300 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku:
300 000,00 zł

Wartość po weryfikacji:
300 000,00 zł

Faktyczny koszt projektu:
Wartość zostanie podana po zakończeniu realizacji i dokonaniu płatności.

Kategoria projektu:
⇒ edukacja;
⇒ sport;
⇒ zdrowie

Nazwa dzielnicy:
Zaborze Północ — dzielnica „duża”

Nazwa dzielnicy:
ul. F. Płaskowickiej 3

Informacje uściślające lokalizację:

Numer działek ewidencyjnych:
4009/315

Wydział / jednostka realizująca:
Wydział Inwestycji i Remontów

Symbol zadania budżetowego:
WI/WI/26/20


Zasięg oddziaływania projektu:
Projekt jest kontynuacją rozpoczętej modernizacji placu zabaw, część placu została już pokryta płytami syntetycznymi w celu zapewnienia bezpiecznej zabawy dzieciom. Z projektu Inicjatyw Rad Dzielnic placówka wygrała urządzenia ogrodowe, które czekają na montaż na powiększonym placu zabaw.

Szacunkowo określona ilość osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
125 przedszkolaków uczęszczających do przedszkola.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Powiększony i odpowiednio utwardzony plac zabaw będzie służył dzieciom uczęszczającym do przedszkola, a także zapewnia bezpieczną zabawę na rozległej przestrzeni.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Powiększenie i doposażenie placu zabaw uatrakcyjni pobyt dzieci na powietrzu, a tym samym pozwoli na zwiększenie aktywności fizycznej dzieci, co będzie stanowiło ważny element wpływający na ogólny rozwój dzieci. Ponadto wspólne zabawy będą uczyły współdziałania w społeczności przedszkolnej. Jednocześnie doposażony i bezpieczny plac zabaw poprawi i upiększy wizerunek przedszkola.

Treść oceny wniosku:

Zobacz wniosek


Wróć do listy realizowanych projektów