P0023

19.08.2019

Mały plac zabaw dla małych pociech przy ul. Jabłońskiego/Andersa

Budowa nowego bezpiecznego ogólnodostępnego kameralnego placu zabaw dla dzieci wraz z ławkami dla opiekunów w skwerze pomiędzy ul. Jabłońskiego, Andersa i Nyskiej.Projekt obejmuje postawienie 4 ławek wraz z oparciami oraz placu zabaw obejmującego urządzenia zabawowe oraz nawierzchnię piaskową.

Projekt złożony w ramach budżetu obywatelskiego „Zabrzański Budżet Obywatelski” — VI edycja (na rok 2020). Wniosek nr P0023.
Liczba głosów: 55.

Stan realizacji:

Założenie zadania
budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu
na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu
budowlanego wraz z pozwoleniem
na budowę lub zgłoszeniem
robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu
na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robótetap zrealizowany
Zakończenie robótetap zrealizowany
Eksploatacjaetap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Odebrano przedmiot zadania i przekazano do eksploatacji.

Informacja wg stanu na 30 czerwca 2021 r.


Maksymalna wartość projektu w tej puli (kategorii):
300 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku:
105 200,00 zł

Wartość po weryfikacji:
105 200,00 zł

Faktyczny koszt projektu:
73 340,27 zł

Kategoria projektu:
⇒ sport;
⇒ przestrzeń publiczna

Nazwa dzielnicy:
Rokitnica — dzielnica „duża”

Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Skwer pomiędzy posesjami Jabłońskiego 28-34, Nyska 52-54, Andersa 41-45.

Informacje uściślające lokalizację:
1032/1, 1038/1

Numer działek ewidencyjnych:

Wydział / jednostka realizująca:
Wydział Inwestycji i Remontów

Symbol zadania budżetowego:
WI/WI/22/20


Zasięg oddziaływania projektu:
Najbliższe place dla dzieci z tej okolicy znajdują się w dużej odległości ok. 400m od parku i ok. 700m od placu przy targu. Podobny plac do planowanego znajduje się przy ul. Budowlanej, jednakże należy przekroczyć ruchliwą drogę ul. Krakowską. Ten będzie bardziej kameralny.
Dzięki budowie ww. placu dzieci z ul. Andersa, Grota-Roweckiego, Jabłońskiego, Nyskiej, Pomorskiej będą miały bezpieczne miejsce do zabawy w bezpiecznym i spokojnym otoczeniu. Dzięki rosnącym na ww. działkach drzewom bawiące się tam dzieci zawsze znajdą cień. Natomiast wybudowanie ławek przy ww. placu sprawi, że dziadkowie chętnie będą się bawić ze swoimi pociechami.
W chwili obecnej plac jest często odwiedzany przez dzieci, co warto wykorzystać.

Szacunkowo określona ilość osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
20 dzieci + 20 dorosłych opiekunów.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Obiekt będzie ogólnodostępny dla mieszkańców i ich pociech.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Nowe miejsce wypoczynku dla dzieci i seniorów przy większym bezpieczeństwie. Większa szansa zamieszkania młodej rodziny w starzejącym się osiedlu.


Wniosek:
Zobacz wniosek


Wróć do listy realizowanych projektów