P0011

19.08.2019

Budowa reprezentacyjnego punktu Pawłowa

Uporządkowanie zieleni w parku przy ul. Sikorskiego przy numerze 67 i stworzenie w tym miejscu reprezentacyjnego punktu Pawłowa.

Projekt złożony w ramach budżetu obywatelskiego „Zabrzański Budżet Obywatelski” — VI edycja (na rok 2020). Wniosek nr P0011.
Liczba głosów: 104.

Stan realizacji:

Założenie zadania
budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu
na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu
budowlanego wraz z pozwoleniem
na budowę lub zgłoszeniem
robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu
na wykonawcę
w realizacji
Rozpoczęcie robótetap niezrealizowany
Zakończenie robótetap niezrealizowany
Eksploatacjaetap niezrealizowany

Informacja o realizacji:
18.03.2021 r. została zawarta umowa z Wykonawcą na realizację zadania. W chwili obecnej trwają roboty budowlane.

Informacja wg stanu na 31 marca 2021 r.


Maksymalna wartość projektu w tej puli (kategorii):
150 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku:
150 000,00 zł

Wartość po weryfikacji:
150 000,00 zł

Faktyczny koszt projektu:
Wartość zostanie podana po zakończeniu realizacji i dokonaniu płatności.

Kategoria projektu:
⇒ kultura;
⇒ zieleń miejska;
⇒ przestrzeń publiczna

Nazwa dzielnicy:
Pawłów — dzielnica „mała”

Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Sikorskiego przy numerze 67

Informacje uściślające lokalizację:
Skrzyżowanie ul. Sikorskiego / Mendego

Numer działek ewidencyjnych:
Numery działek: 3572/127, 2848/127, 3717/125

Wydział / jednostka realizująca:
Wydział Infrastruktury Komunalnej

Symbol zadania budżetowego:
WI/IK/18/20


Zasięg oddziaływania projektu:
Projekt skierowany jest do mieszkańców Pawłowa.

Szacunkowo określona ilość osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Wszyscy mieszkańcy Pawłowa.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Uporządkowanie zaniedbanych terenów zielonych w dzielnicy Pawłów wraz z wybudowaniem reprezentacyjnego punktu Pawłowa.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Wybudowanie reprezentacyjnego punktu dzielnicy, który byłby ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców Pawłowa, a zarazem stałby się reprezentacynym miejscem naszej dzielnicy.


Wniosek:
Zobacz wniosek


Wróć do listy realizowanych projektów