Zabrze przestrzenią rozwoju

Projekt P0012

18.08.2019

Naturalny plac zabaw przy Przedszkolu nr 28 im. Janoscha
Zorganizowanie „Naturalnego Placu Zabaw” umożliwi pełniejsze obcowanie z naturą dla dzieci i dorosłych, będąc jednocześnie atrakcyjnym i wygodnym miejscem zabawy i relaksu. Projekt polega przede wszystkim na uzupełnieniu szaty roślinnej, urządzeniu oczka wodnego, postawieniu siedzisk i kilku instalacji o przeznaczeniu zabawowym / eksploracyjnym dla dzieci, przy wykorzystaniu istniejącego charakteru i ukształtowaniu działki.

Projekt złożony w ramach Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego — IV edycja (na rok 2018). Wniosek nr P0012.
Liczba głosów: 723.

Stan realizacji:

Założenie zadania
budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu
na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu
budowlanego wraz z pozwoleniem
na budowę lub zgłoszeniem
robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu
na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robótetap zrealizowany
Zakończenie robótetap zrealizowany
Eksploatacjaetap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Zakończono i odebrano przedmiot zadania. Obiekt został oddany do eksploatacji.

Informacja wg stanu na dzień 31 października 2019 r.

Imię i nazwisko wnioskodawcy:
Iwona Okińska-Skwarek

Maksymalna wartość projektu w tej kategorii (z uwzględnieniem dzielnicy i możliwości realizacji przez dwa lata):
250 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku:
115 000,00 zł

Wartość po weryfikacji:
123 000,00 zł

Czy ten projekt jest projektem dwuletnim:
Nie

Faktyczny koszt projektu:
Wartość zostanie podana po zakończeniu realizacji i dokonaniu płatności.

Kategoria projektu:
⇒ edukacja;
⇒ sport;
⇒ przestrzeń publiczna

Nazwa dzielnicy:
Centrum Północ — dzielnica „duża”

Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
ul. Niedziałkowskiego 35

Informacje uściślające lokalizację:

Numer działek ewidencyjnych:
2871/503

Wydział / jednostka realizująca:
Wydział Inwestycji i Remontów

Symbol zadania budżetowego:
WI/WI/29/18

Zasięg oddziaływania projektu:
Dzieci uczęszczające do Przedszkola nr 28, rodzeństwo i pokrewieństwo. Dzieci wraz z opiekunami z dzielnicy Centrum Północ oraz najbliższej okolicy ale również z terenu całego miasta – dostępny w godzinach pracy, tj. 6:00 do 18:00.

Szacunkowo określona ilość osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
około 300 osób dziennie

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):

 1. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE
  Naturalny plac zabaw to miejsce nie tylko ekscytujące i zdrowe, ale przy zachowaniu odpowiednich zasad, również zupełnie bezpieczne. Umożliwi dzieciom dostęp do natury, pozwoli im rozwijać wyobraźnię i kreatywność, obserwować zmiany zachodzące w przyrodzie i uczestniczyć w przeobrażaniu miejsca zabaw. Naturalny plac zabaw zapewni rozwój percepcyjny poprzez oddziaływanie na wszystkie zmysły. Ogród może stać się miejscem organizacji warsztatów, przedstawień, uprawy roślin.
 2. TEMAT PRZEWODNI
  Inspiracją do stworzenia projektu naturalnego placu zabaw są przygody Misia i Tygryska oraz ich przyjaciół z bajek Janoscha.
 3. FUNKCJE PLACU ZABAW
  Podstawową funkcją naturalnego placu zabaw, jak każdego innego, jest rekreacja dzieci. Różnica polega jednak na tym, że miejsce to daje szanse nie tylko na rozwój fizyczny, ale także na rozwój kreatywności poprzez zabawy w role i wyobraźni poprzez tworzenie zabawek „z niczego”, a także edukację przyrodniczą poprzez obserwację zmian zachodzących w przyrodzie. Plac zabaw to również miejsce spotkań społeczności lokalnej, dlatego planujemy, aby powstała przestrzeń dedykowana rodzicom i dziadkom — ogród społeczny i stoły z ławami.
 4. PODZIAŁ NA STREFY
  Plac zabaw będzie podzielony na cztery strefy – LAS, ŁĄKĘ, POLE i OGRÓD. Każdej odpowiada jedn typ zabaw. Strefa LAS to zadrzewiona część terenu. Istniejąca roślinność zostanie wykorzystana do stworzenia zacisznej przestrzeni. Między drzewami i krzewami będzie się wiła „ścieżka bosych stóp”, wypełniona różnymi materiałami naturalnymi oraz mała „kuchnia błotna”, czyli miejsce do zabaw tematycznych. Strefa ŁĄKA to wolna, trawiasta przestrzeń, która pozwala na bieganie, zabawy w kręgu, grę w piłkę itp. Strefa POLE to piaszczysty teren (piaskownica), który pozwoli na zabawy konstrukcyjne. W tej części składowane są również luźne elementy, takie jak: kije bambusowe, deski, pieńki, które dzieci mogą dowolnie ustawiać i bawić się nimi na wiele sposobów. Strefa OGRÓD to wydzielone kwatery ogrodowe, na których mieszkańcy wraz z dziećmi będą mogli uprawiać warzywa, zioła lub kwiaty.
 5. WYPOSAŻENIE
  5.1. Ukształtowanie terenu
  Teren placu zabaw jest płaski. Chcemy wprowadzić drobne modyfikacje w postaci niewielkiego pagórka, pokrytego roślinami łąkowymi. Pagórek służy do zjeżdżania na sankach, turlaniu i siedzeniu.
  5.2. Nawierzchnie
  Na naturalnym placu zabaw wprowadzamy tylko naturalne nawierzchnie — większość terenu pokryta jest trawą, POLE wysypane jest piaskiem. Jedyną nawierzchnią utwardzoną jest drewniany taras, który będzie pełnił rolę sceny, miejsca do siedzenia, gier planszowych itp. Zamiast tradycyjnej piaskownicy można wysypać wywrotkę piasku. Trawnik służy do biegania, gry w piłkę, urządzania pikników. Na placu będą dominowały elementy naturalne, takie jak kłody, głazy, piasek, wiklina, ścieżka bosych stóp, domki dla owadów. Niektóre elementy mogą służyć jako siedziska.
  5.3. Mała architektura
  Poza elementami naturalnymi na placu zabaw mogą pojawić się takie elementy jak: podniesione rabaty (do uprawy roślin), stoły i ławy (do jedzenia, grania w gry planszowe, urządzanie warsztatów, rysowania), drewniany podest (do siedzenia, do występów) oraz kuchnia błotna (blat z garnkami, łyżkami, miseczkami połączony z „magazynem natury”, czyli miejscem do przechowywania szyszek, kasztanów, kamieni itp.).
  5.4. Roślinność
  W projekcie wykorzystano głównie istniejące drzewa i krzewy. W strefie zaplanowano powstanie ogrodu społecznego, gdzie będą uprawiane warzywa i zioła. Proponujemy również kilka gatunków drzew, krzewów i bylin dopełniających zagospodarowanie placu naturalnego placu zabaw.
  Proponowane drzewa to gatunki o ozdobnych owocach — rajska jabłoń i jarząb pospolity. Proponujemy również wprowadzenie tzw. motylego krzewu — budlei, którego kwiatostany przyciągają niezliczone ilości tych owoców.
  Byliny stworzą zielone tło dla przedstawień na podeście. Zielona przesłona z traw ozdobnych będzie ponadto stanowić doskonały materiał do zabawy (źdźbła traw, kwiatostany).
  5.5. Rzeźby i inne elementy
  Plac zabaw inspirowany jest przygodami Misia i Tygryska, dlatego na całym terenie znajda się niewielkich rozmiarów rzeźby przedstawiające postaci z bajek Janoscha, ukryte między roślinnością, w wiklinowym szałasie. Na tej bazie będzie można tworzyć bardziej rozbudowane gry i zabawy.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Naturalny plac zabaw to miejsce gdzie dzieci nawiązują kontakt z przyrodą, które działa na zmysły, pobudza wyobraźnię i kreatywność, zaspokaja dziecięcą ciekawość, sprzyja rozwojowi fizycznemu. To miejsce przeznaczone do zabawy, w którym wykorzystuje się naturalne ukształtowanie terenu, lokalną roślinność, stosuje naturalne materiały. Naturalne place place zabaw stanowią świetną alternatywę dla zalewającego nas plastiku, betonu i metalu. Dodatkowo nadając nazwę Plac Zabaw im. Janoscha – honorowego obywatela miasta Zabrze przedszkole zyska na swojej atrakcyjności, poprawi jego estetykę i wizerunek w środowisku lokalnym oraz jakość pracy placówki. Lepsze warunki edukacyjne dla najmłodszych. Bezpieczne miejsce zabaw i rekreacji. Integracja społeczna.

Zobacz wniosek