Zabrze przestrzenią rozwoju

Projekt P0018

17.08.2019

Mikulczycki plac zabaw

Budowa placu zabaw dla najmłodszych dzieci w dzielnicy Mikulczyce wraz z oświetleniem oraz ogrodzonym terenem.

Projekt złożony w ramach Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego — III edycja (na rok 2017). Wniosek nr P0018.
Liczba głosów: 1 412.

Stan realizacji:

Założenie zadania
budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu
na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu
budowlanego wraz z pozwoleniem
na budowę lub zgłoszeniem
robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu
na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robótetap zrealizowany
Zakończenie robótetap zrealizowany
Eksploatacjaetap zrealizowany

Informacja o realizacji:
W dniu 14 maja 2018 r. dokonano odbioru końcowego zadania i przekazano do użytkowania.

Informacja według stanu na dzień 31 maja 2018 r.

Wartość projektu wg wniosku:
101 000,00 zł

Wartość po weryfikacji:
111 500,00 zł

Faktyczny koszt projektu:
82 815,52 zł

Kategoria projektu:
sport; przestrzeń publiczna; zdrowie

Nazwa dzielnicy:
Mikulczyce – dzielnica „duża”

Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
ul. Tarnopolska, ul. Poniatowskiego

Informacje uściślające lokalizację:
Teren zielony przy skrzyżowaniu w/w ulic.

Numer działek ewidencyjnych:
4954/159, 3951/159

Wydział / jednostka realizująca:
Wydział Inwestycji i Remontów

Symbol zadania budżetowego:
WI/WI/14/17

Zasięg oddziaływania projektu:
Projekt jest realizowany w szczególności dla najmłodszych mieszkańców dzielnicy Mikulczyce oraz ich opiekunów.

Szacunkowo określona ilość osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Dzieci w wielu od około 2 lat do 10 lat.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Obiekt będzie dostępny cały rok, głównymi osobami korzystającymi z placu zabaw będą najmłodsze dzieci w wieku przedszkolnym oraz dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Opiekę nad dziećmi będą sprawować głównie rodzice, rodzeństwo, dziadkowie. Budowa placu zabaw pozwoli na zagospodarowanie wolnej przestrzeni i stworzenie miejsca zabaw dla dzieci oraz możliwości integracji mieszkańców dzielnicy Mikulczyce. Dysponentem placu zabaw może zostać Program Aktywności Lokalnej w Mikulczycach ul. Tarnopolska 57, który swoimi działaniami może zachęcać i motywować mieszkańców dzielnicy do kolejnych pozytywnych zmian w swoim otoczeniu.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Stworzenie bezpiecznego miejsca do zabaw dla dzieci, które będzie służyło mieszkańcom przez wiele lat. Pozyskanie środków na budowę będzie stanowiło pierwszy etap w stworzeniu przestrzeni, o którą będą musieli zadbać sami mieszkańcy jak i również będzie miejscem, gdzie w przyszłości wolna przestrzeń będzie mogła być zagospodarowana o nowe obiekty dla młodzieży oraz osób starszych. Obiekt zapewni rozrywkę dla dzieci oraz pozwoli na aktywną integrację mieszkańców dzielnicy Mikulczyce.

Zobacz wniosek