Projekt P0012

17.08.2019

Siłownia zewnętrzna na Janku

Proponowane miejsce siłowni zewnętrznej to plac zabaw u zbiegu ulic Jaskółczej i Sportowej, graniczący z OSiR przy ul. Jaskółczej 40. Teren ośrodka od godziny 20:00 – 7:00, zamknięty – monitorowany.

Projekt złożony w ramach Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego — III edycja (na rok 2017). Wniosek nr P0012.
Liczba głosów: 1 079.

Stan realizacji:

Założenie zadania
budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu
na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu
budowlanego wraz z pozwoleniem
na budowę lub zgłoszeniem
robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu
na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robótetap zrealizowany
Zakończenie robótetap zrealizowany
Eksploatacjaetap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Zakończono wykonywanie zadania. Powstały obiekt oddano do użytkowania.
Informacja według stanu na dzień 22.01.2018 r.

Wartość projektu wg wniosku:
100 000,00 zł

Wartość po weryfikacji:
100 000,00 zł

Faktyczny koszt projektu:
48 315,84 zł

Kategoria projektu:
sport; zdrowie

Nazwa dzielnicy:
Guido – dzielnica „duża”

Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
ul. Jaskółcza, ul. Sportowa

Informacje uściślające lokalizację:
Nr działki: 2243/80 – część działki placu zabaw od ulicy Sportowej.

Numer działek ewidencyjnych:

Wydział / jednostka realizująca:
Wydział Inwestycji i Remontów

Symbol zadania budżetowego:
WI/WI/15/17

Zasięg oddziaływania projektu:
Dzielnica Guido, oś. Janek, os. Dzierżonia, ul. Rymera – ogólnodostępny.

Szacunkowo określona ilość osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Dzielnica Guido – 2000 osób.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Regulamin – wieku osób korzystających, trudności urządzeń.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Ogólnodostępna – darmowa siłownia zewnętrzna to doskonała odskocznia od prozy dnia codziennego. Miejsca takie sprzyjają integracji okolicznych mieszkańców i wpływają na ich dobre samopoczucie oraz pozytywne postrzeganie okolicy. Relaksacyjne ćwiczenia na świeżym powietrzu na urządzeniach doskonale wpisują się w prozdrowotne trendy i zalecenia do bardziej aktywnego spędzania czasu.

Zobacz wniosek