Zabrze przestrzenią rozwoju

Projekt P0008

17.08.2019


Wielopokoleniowa ścieżka zdrowia

Rewitalizacja terenu przy ul Zespole Szkół Spożywczych oraz Miejskiej Bursie szkolnej przez budowę ogólnodostępnej plenerowej ścieżki zdrowia przystosowanej dla osób starszych oraz nawierzchni wielofunkcyjnej przeznaczonej do gier zespołowych.

Projekt złożony w ramach Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego — III edycja (na rok 2017). Wniosek nr P0008.
Liczba głosów: 3 217.

Stan realizacji:

Założenie zadania
budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu
na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu
budowlanego wraz z pozwoleniem
na budowę lub zgłoszeniem
robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu
na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robótetap zrealizowany
Zakończenie robótetap zrealizowany
Eksploatacjaetap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Dnia 15.06.2018 r. dokonano odbioru końcowego zadania i przekazania do eksploatacji. Dnia 30 czerwca 2018 r. miało miejsce uroczyste oddanie obiektu do użytkowania.
Informacja według stanu na dzień 20 czerwca 2018 r.

Zobacz informację na temat projektu w dziale Aktualności

Relacja fotograficzna z oddania obiektu do użytku

Wartość projektu wg wniosku:
470 843,00 zł

Wartość po weryfikacji:
470 843,00 zł

Faktyczny koszt projektu:
436 728,09 zł

Kategoria projektu:
sport

Nazwa dzielnicy:
Osiedle Tadeusza Kotarbińskiego – dzielnica „duża”

Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
plac szkolny przy ul. Franciszkańskiej 13 w Zabrzu

Informacje uściślające lokalizację:
Teren Zespołu Szkół Spożywczych

Numer działek ewidencyjnych:
7315/73

Wydział / jednostka realizująca:
Wydział Inwestycji i Remontów

Symbol zadania budżetowego:
WI/WI/10/17

Zasięg oddziaływania projektu:
Projekt będzie oddziaływał na wszystkich Zabrzan ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców Os. Kotarbińskiego oraz uczniów Zespołu Szkół Spożywczych i Miejskiej Bursy Szkolnej.

Szacunkowo określona ilość osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Szacunkowa ilość osób korzystających z projektu po jego realizacji to około 1400 osób miesięcznie.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Obiekt będzie ogólnodostępny. Dysponentem obiektu będzie Dyrektor Zespołu Szkół Spożywczych w Zabrzu. Realizacja: wykoszenie trawy, uprzątnięcie terenu, wytyczenie alejki żwirowej w zagajniku, montaż ławek, koszy, montaż stacji ścieżki zdrowia (ścieżka z poręczami, urządzenie do rozciągania, drążki, zestaw sprawnościowy, uchwyty akrobatyczne, koła do ćwiczeń, koordynator wysoki, poręcze gimnastyczne, koordynator niski, równoważnia, balans, łuki sprawnościowe), montaż oświetlenia, budowa nawierzchni wielofunkcyjnej do gier zespołowych 32 x 14 m, budowa bieżni dług. 60 m, budowa chodnika 12 x 2,5 m łączącego teren z chodnikiem wzdłuż osiedla SM Makoszowianka, instalacja 2 kamer, przyłączenie ich do monitoringu Miejskiej Bursy Szkolnej.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Plenerowa ścieżka zdrowia oraz boisko wielofunkcyjne są niezbędnym uzupełnieniem obiektów, które powstają na terenie dzielnicy. Infrastruktura sportowa przystosowana na potrzeby osób starszych cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców miast lecz jej podaż jest wciąż zbyt mała. W Zabrzu rośnie popularność tego typu obiektów sportowych, które mają pozytywny wpływ na integrację międzypokoleniową oraz popularyzację zdrowego trybu życia. Ponadto, na terenie Os. Kotarbińskiego jest niewystarczająca ilość miejsc rekreacyjnych, które umożliwiłyby spędzanie wolnego czasu w komfortowych i bezpiecznych warunkach umożliwiających kontakt ludzi z różnych pokoleń. Dotychczas skupiano się głównie na młodszych mieszkańcach. Teren wskazany we wniosku jest obecnie miejscem nieprzyjaznym, wykorzystywanym przez część osób do spożywania alkoholu i zanieczyszczonym przez psie odchody. Należy to zmienić z korzyścią dla wszystkich mieszkańców. Przewidywane cele do osiągnięcia: integracja społeczności lokalnej ukierunkowana na ukazanie pozytywnych aspektów aktywnego wypoczynku, stworzenie doskonałych warunków do zajęć plenerowych dla uczniów Zespołu Szkół Spożywczych, Miejskiej Bursy Szkolnej oraz okolicznych mieszkańców, wzrost atrakcyjności dzielnicy na mapie Zabrza, rozpropagowanie aktywności ruchowej seniorów, poprawa zdrowia i samopoczucia mieszkańców, integracja międzypokoleniowa, stworzenie miejsca do aktywnego spędzania wolnego czasu, poprawa estetyki osiedla.

Zobacz wniosek