Projekt 4 (P0129)

17.08.2019

ROD Róża na Guido i ROD Odrodzenia na Mikulczycach – budowa lamp oświetleniowych na alejkach ogrodowych

Budowa lamp oświetleniowych na alejach spacerowych w ROD Róża na Guido, ROD Odrodzenie na Mikulczycach. Współwnioskodawca projektu ()

Projekt złożony w ramach Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego — edycja II (na rok 2016). Wniosek nr P0129.
Liczba głosów: 2 064.

Stan realizacji:

Założenie zadania
budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu
na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu
budowlanego wraz z pozwoleniem
na budowę lub zgłoszeniem
robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu
na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robótetap zrealizowany
Zakończenie robótetap zrealizowany
Eksploatacjaetap zrealizowany

Informacja o realizacji:
W dniu 02.08.2016r. została podpisana umowa z terminem realizacji wykonania projektu, uzyskaniem decyzji lokalizacji celu publicznego oraz decyzji pozwolenia na budowę do dnia 28.02.2017r. W dniu 15 lutego 2017 r. uzyskano prawomocne decyzje pozwolenia na budowę. Opracowano i dnia 5 maja 2017 r. złożono w Biurze Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego dokument „specyfikacja istotnych warunków zamówienia” będący istotnym dokumentem postępowaniu przetargowym. W dniu 2 czerwca 2017 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zabrzu ogłoszono przetarg na wybór wykonawców zadania. Termin otwarcia ofert ustalono na 10 lipca 2017 r. W postępowaniu złożono dwie oferty. W dniu 22.08.2017 r. został wyłoniony wykonawca zadania. Wykonanie zadania zakończono dnia 17 października 2017 r. W dniu 25 października 2017 r. zadanie zostało odebrane.
Informacja wg stanu na dzień 06.11.2017 r.

Wartość projektu wg wniosku:
482 000,00 zł

Wartość po weryfikacji:
482 000,00 zł

Faktyczny koszt projektu:
445 625,91 zł

Kategoria projektu:
przestrzeń publiczna; drogi / komunikacja; bezpieczeństwo

Nazwa dzielnicy:
Guido – dzielnica „duża”

Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Jodłowa, Brygadzistów

Informacje uściślające lokalizację:

Numer działek ewidencyjnych:
1309/27, 3508/15, 3510/15, 3512/15, 3502/15, 1299/30, 2201/30

Wydział / jednostka realizująca:
Wydział Infrastruktury Komunalnej

Symbol zadania budżetowego:
WI/IK/07/16.

Zasięg oddziaływania projektu:
ROD Róża na Guido i ROD Odrodzenie na Mikulczycach. Mieszkańcy okolicy ulicy Rymera oraz ulicy Brygadzistów

Szacunkowo określona ilość osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Działkowcy ROD Róża na Guido i ROD Odrodzenie na Mikulczycach. Mieszkańcy okolicy ulicy Rymera oraz ulicy Brygadzistów

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Zwiększenie bezpieczeństwa w nocy, a także umożliwienie wieczornych spacerów na terenie ogródków, które spełniają role terenów zielonych.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Wybudowanie:
– 2 latarni hybrydowych solarno-wiatrowych typu czapla sport przy domu działkowca ROD Róża,
– 28 latarni solarnych typu bratek eco grand na alejkach ogrodowych ROD Róża,
– 47 latarni solarnych typu bratek eco grand na alejkach ogrodowych ROD Odrodzenie,
– 1 latarnia hybrydowa solarno-wiatrowa typu rondo przy placu zabaw na ROD Odrodzenie.