Projekt 1 (P0095)

17.08.2019

Sportowe Osiedle Kotarbińskiego – boisko piłkarskie i bieżnia lekkoatletyczna. Etap I

Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 25 i Gimnazjum nr 25 obejmujące powstanie boiska oraz bieżni lekkoatletycznej. Wniosek obejmuje I etap rewitalizacji i zakłada budowę boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej.

Projekt złożony w ramach Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego — edycja II (na rok 2016). Wniosek nr P0095.
Liczba głosów: 2 341.

Stan realizacji:

Założenie zadania
budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu
na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu
budowlanego wraz z pozwoleniem
na budowę lub zgłoszeniem
robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu
na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robótetap zrealizowany
Zakończenie robótetap zrealizowany
Eksploatacjaetap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Roboty zakończono, dokonano odbioru końcowego i przekazano obiekt do użytkowania.
Informacja wg stanu na dzień 20.09.2017 r.

Wartość projektu wg wniosku:
490 600,00 zł

Wartość po weryfikacji:
500 000,00 zł

Faktyczny koszt projektu:
467 272,90 zł

Kategoria projektu:
sport

Nazwa dzielnicy:
Osiedle Tadeusza Kotarbińskiego – dzielnica „duża”

Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Boisko i plac szkolny przy ul. Kotarbińskiego 18 w Zabrzu

Informacje uściślające lokalizację:

Numer działek ewidencyjnych:
4987/10, 4959/9, 4982/10, 4955/9, 4975/11

Wydział / jednostka realizująca:
Wydział Inwestycji i Remontów

Symbol zadania budżetowego:
WI/WI/04/16.

Zasięg oddziaływania projektu:
Projekt będzie oddziaływał na mieszkańców dzielnicy Osiedle Tadeusza Kotarbińskiego ze szczególnym uwzględnieniem uczniów Szkoły Podstawowej nr 25 oraz Gimnazjum nr 25 w Zabrzu, którzy na terenie boiska w trakcie zajęć lekcyjnych będą odbywać zajęcia z wychowania fizycznego. Boisko będzie dostępne dla wszystkich mieszkańców dzielnicy Osiedle Tadeusza Kotarbińskiego, którzy na jego terenie będą mogli aktywnie spędzać wolny czas.

Szacunkowo określona ilość osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Szacunkowa liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji to około 1500 osób miesięcznie.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Realizacja obejmuje stworzenie projektu kompleksu sportowego, przygotowanie terenu pod boisko oraz bieżnię lekkoatletyczną z uwzględnieniem zerwania starego asfaltu z placu przyległego do starego boiska oraz wykonanie sieci drenarskich. Budowa kompleksu sportowego podzielona została na dwa etapy. Będzie to obiekt dostępny publicznie dla wszystkich mieszkańców Zabrza. Dysponentem obiektu będzie Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 25. Etap I to budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej i wymiarach 28x50m, zainstalowanie piłkochwytów za bramkami oraz montaż ławek i koszy na śmieci. Wyremontowane zostaną także schody prowadzące na boisko, wykonane zostaną chodniki oraz trawniki wokół kompleksu sportowego. Etap II, w następnych latach, przewiduje budowę 4-torowej bieżni lekkoatletycznej o nawierzchni poliuretanowej wokół boiska.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Na terenie osiedla Kotarbińskiego jeszcze 15 lat temu istniało 5 stale wykorzystywanych boisk do gry w piłkę nożną w tym boisko przy Szkole Podstawowej nr 25. w chwili obecnej jedynym boiskiem nadającym się do gry jest Orlik, gdzie wymagane są rezerwacje, często z wielomiesięcznym wyprzedzeniem. Brakuje ogólnodostępnych, bezpiecznych miejsc do gry w piłkę. Nie ma również infrastruktury do treningów lekkoatletycznych. Szkoła Podstawowa nr 25 oraz Gimnazjum nr 25 nie posiadają ww chwili obecnej warunków do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego na świeżym powietrzu. Ponadto na terenie Osiedla Kotarbińskiego brak jest wystarczających miejsc rekreacyjnych, które umożliwiłyby spędzanie wolnego czasu w komfortowych i bezpiecznych warunkach, a także wpłynęłyby na integracje mieszkańców Osiedla. W chwili obecnej teren przyległy do szkoły podstawowej i gimnazjum nie nadaje się do uprawiania sportów.
Przewidywane cele do osiągnięcia:
– integracja społeczności lokalnej ukierunkowana na ukazanie pozytywnych aspektów aktywnego wypoczynku, jako alternatywa dla komputerów oraz zapobieganie sięgania po używki,
– stworzenie godnych warunków do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 25 oraz Gimnazjum nr 25,
– wzrost atrakcyjności dzielnicy Osiedle Tadeusza Kotarbińskiego na mapie Zabrza,
– poprawa estetyki Osiedla.

Treść oceny wniosku:
We wniosku nie uwzględniono kosztu monitoringu. Koszt oświetlenia boiska proponujemy ująć w II etapie. Wydział oceniający sugeruje wzrost kosztu do około 500 tys. zł.