Kalendarium wydarzeń
Kultura
Piątek
01.10.2021 | 16:00
Kino Roma

“Viggo i Gadająca Gęś”

Reżyseria:Steen Rasmussen / Michael Wikke
Scenariusz:Steen Rasmussen / Michael Wikke
Gatunek:Familijny / Komedia
Produkcja:Dania
Czas trwania:1:27

Viggo jest na­sto­let­nim chłop­cem, który woli żyć w fik­cyj­nym świe­cie. Całe dnie spę­dza gra­jąc w ulu­bio­ną grę. Pew­ne­go dnia, ku za­sko­cze­niu chłop­ca, na jego bal­ko­nie lą­du­je gęś. Oka­zu­je się, że po­tra­fi ona mówić ludz­kim ję­zy­kiem. Bar­dzo chce do­go­nić swoją ro­dzi­nę, ale nie­ste­ty nie może od­le­cieć, bo zła­ma­ła skrzy­dło. Viggo musi pomóc nowo po­zna­ne­mu przy­ja­cie­lo­wi. Razem wy­ru­sza­ją w cu­dow­ną, ko­lo­ro­wą i fan­ta­stycz­ną po­dróż, która oka­zu­je się o wiele trud­niej­sza niż Viggo sobie wy­obra­żał. 

Viggo i Gadająca Geś