Kalendarium wydarzeń
Kultura
Piątek
29.10.2021 | 18:00
Kino Roma

Twój największy koszmar

Reżyseria:Jay Dahl
Scenariusz:Jay Dahl
Gatunek:Horror
Produkcja:Kanada
Czas trwania:1:32Ko­le­żan­ka Grace ginie w prze­ra­ża­ją­cych oko­licz­no­ściach, dziew­czy­na po­dej­rze­wa, że ma to zwią­zek z apli­ka­cją in­fe­ku­ją­cą kom­pu­te­ry jak zło­śli­wy wirus.,

Twój największy koszmar