Kalendarium wydarzeń
Kultura
Środa
04.05.2022 | 16:00
Kino Roma

Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai

Reżyseria :Josephine Bornebusch
Scenariusz :Henrik Engström / Mattias Grosin
Gatunek :Familijny / Przygodowy
Produkcja :Familijny / Przygodowy
Obsada :Ester Vuori , Frank Dorsin , Johan Rheborg , Katrin Sundberg , Tomas Norström
Czas trwania :1:35
Język :Ukraiński

Pierw­sze zle­ce­nie dla De­tek­ty­wi­stycz­ne­go Biura Las­se­go i Mai! Przed roz­po­czę­ciem waż­ne­go kon­kur­su, w szko­le w Val­le­by, znika cenna na­gro­da. Czy dzie­ciom uda się ją od­na­leźć?

Biuro detektywistycznego Lassego i Mai