Zabrze przestrzenią rozwoju

Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli

Adres

ul. Powstańców Śląskich 5-7
41-800 Zabrze

Nr telefonu

Biuro ds. Europejskiego Banku Inwestycyjnego

Adres

ul. prof. Zbigniewa Religi 1
41-800 Zabrze

Nr telefonu

Biuro ds. Inwestorów

Adres

ul. Powstańców Śląskich 5-7
41-800 Zabrze

Nr telefonu

Biuro ds. Obsługi VAT

Adres

ul. Powstańców Śląskich 5-7
41-800 Zabrze

Nr telefonu

Biuro Głównego Inżyniera Miasta

Adres

ul. prof. Zbigniewa Religi 1
41-800 Zabrze

Nr telefonu

Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów

Adres

ul. Wolności 286
41-800 Zabrze

Nr telefonu

Biuro Planowania Przestrzennego

Adres

ul. Piastowska 11
41-800 Zabrze

Nr telefonu

Biuro Rady Miasta

Adres

ul. prof. Zbigniewa Religi 1
41-800 Zabrze

Nr telefonu

Biuro Zamówień Publicznych

Adres

ul. Powstańców Śląskich 5-7
41-800 Zabrze

Nr telefonu

Urząd Stanu Cywilnego

Adres

ul. Wolności 211
41-800 Zabrze

Nr telefonu

Wydział Administracyjno – Techniczny

Adres

ul. Powstańców Śląskich 5-7
41-800 Zabrze

Nr telefonu

Wydział Budownictwa

Adres

ul. Powstańców Śląskich 5-7
41-800 Zabrze

Nr telefonu

Wydział Budżetu i Analiz Finansowych

Adres

ul. prof. Zbigniewa Religi 1
41-800 Zabrze

Nr telefonu

Wydział Egzekucji Administracyjnej

Adres

ul. Powstańców Śląskich 5-7
41-800 Zabrze

Nr telefonu

Wydział Ekologii

Adres

ul. Wolności 286,
41-800 Zabrze

Nr telefonu

Wydział Geodezji

Adres

ul. Powstańców Śląskich 5-7
41-800 Zabrze

Nr telefonu

Wydział Gospodarowania Odpadami Komunalnymi

Adres

ul. Powstańców Śląskich 5-7
41-800 Zabrze

Nr telefonu

Wydział Informatyki i Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

Adres

ul. Powstańców Śląskich 5-7
41-800 Zabrze

Nr telefonu

Wydział Infrastruktury Komunalnej

Adres

ul. Wolności 286
41-800 Zabrze

Nr telefonu

Wydział Inwestycji i Remontów

Adres

ul. Powstańców Śląskich 5-7
41-800 Zabrze

Nr telefonu

Wydział Komunikacji

Adres

ul. Wolności 286
41-800 Zabrze

Nr telefonu

Wydział Kontaktów Społecznych

Adres

ul. prof. Zbigniewa Religi 1
41-800 Zabrze

Nr telefonu

Wydział Księgowości Budżetu Miasta

Adres

ul. prof. Zbigniewa Religi 1
41-800 Zabrze

Nr telefonu

Wydział Księgowości Urzędu

Adres

ul. prof. Zbigniewa Religi 1
41-800 Zabrze

Nr telefonu

Wydział Kultury i Dziedzictwa

Adres

ul. Wolności 286
41-800 Zabrze

Nr telefonu

Wydział Obrotu Nieruchomościami

Adres

ul. Powstańców Śląskich 5-7
41-800 Zabrze

Nr telefonu

Wydział Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej

Adres

ul. Wolności 286
41-800 Zabrze

Nr telefonu

Wydział Organizacyjno – Finansowy

Adres

ul. Powstańców Śląskich 5-7
41-800 Zabrze

Nr telefonu

Wydział Oświaty

Adres

ul. Wolności 286
41-800 Zabrze

Nr telefonu

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Adres

ul. Powstańców Śląskich 5-7
41-800 Zabrze

Nr telefonu

Wydział Promocji, Turystyki i Sportu

Adres

ul. prof. Zbigniewa Religi 1
41-800 Zabrze

Nr telefonu

Wydział Realizacji Projektów

Adres

ul. Powstańców Śląskich 5-7
41-800 Zabrze

Nr telefonu

Wydział Rozwoju Urzędu

Adres

ul. Powstańców Śląskich 5-7
41-800 Zabrze

Nr telefonu

Wydział Spraw Obywatelskich

Adres

ul. Wolności 286
41-800 Zabrze

Nr telefonu

Wydział Strategii i Rozwoju Miasta

Adres

ul. Powstańców Śląskich 5-7
41-800 Zabrze

Nr telefonu

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Adres

ul. prof. Zbigniewa Religi 1
41-800 Zabrze

Nr telefonu

Wydział Zarządzania Mieniem

Adres

ul. Powstańców Śląskich 5-7
41-800 Zabrze

Nr telefonu

Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Organizacji Pracy Urzędu

Adres

ul. prof. Zbigniewa Religi 1
41-800 Zabrze

Nr telefonu

Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości

Adres

ul. Powstańców Śląskich 3
41-800 Zabrze

Nr telefonu

Izba Wytrzeźwień

Adres

ul. Wolności 94, Zabrze

Nr telefonu

Pomarańczowa Linia przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Adres

ul. 3. Maja 12, Zabrze

Nr telefonu

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Adres

ul. 3. Maja 12, Zabrze

Nr telefonu

Sąd Rejonowy Wydział Rodzinny i Nieletnich

Adres

ul. 3 Maja 21, Zabrze

Nr telefonu

Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno-Konsultacyjny

Adres

ul. Wolności 345a, Zabrze

Nr telefonu

Straż Miejska-Inspektorzy ds. Nieletnich

Adres

ul. Pawła Stalmacha 9, Zabrze

Nr telefonu

Komenda Miejska Policji-Koordynatorzy ds. Nieletnich

Adres

ul. Trocera 36, Zabrze

Nr telefonu

Dzielnicowy Punkt Klubu Abstynentów Zaborze

Adres

ul. Józefa Lompy 18, Zabrze

Nr telefonu

Dzielnicowy Punkt Klubu Abstynentów Kończyce

Adres

ul. Miła 4, Zabrze

Nr telefonu

Dzielnicowy Punkt Klubu Abstynentów Rokitnica

Adres

ul. Władysława Andersa 34, Zabrze

Nr telefonu

Dzielnicowy Punkt Klubu Abstynentów Mikulczyce

Adres

ul. Tarnopolska 57, Zabrze

Nr telefonu

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Adres

ul. Park Hutniczy 6, Zabrze

Nr telefonu

Klub Abstynentów „Nowe Życie”

Adres

ul. Park Hutniczy 6, Zabrze

Nr telefonu

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Zabrzańskie

Adres

ul. Jana Kochanowskiego 26, Zabrze

Nr telefonu

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Zabrzańskie

Adres

ul. Ofiar Katynia 45, Zabrze

Nr telefonu

Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

Adres

ul.dr.H.Jordana 2/11, Zabrze

Nr telefonu

Dom Dziecka

Adres

32-275-37-05

Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zakon Kamilianów

Adres

ul. Cisowa 6, Zabrze

Nr telefonu

Dom Pomocy Społecznej Nr 3

Adres

ul. Wiktora Brysza 3, Zabrze

Nr telefonu

Dom Pomocy Społecznej Nr 2

Adres

ul. Jaskółcza 11, Zabrze

Nr telefonu

Dom Pomocy Społecznej Nr 1

Adres

ul. Jana Matejki 62, Zabrze

Nr telefonu

Dzielnicowy Punkt Pomocy Społecznej Zaborze

Adres

ul. Wolności 362, Zabrze

Nr telefonu

Dzielnicowy Punkt Pomocy Społecznej Wyzwolenia

Adres

ul. Wyzwolenia 7, Zabrze

Nr telefonu

Dzielnicowy Punkt Pomocy Społecznej Rokitnica

Adres

ul. Władysława Andersa 34, Zabrze

Nr telefonu

Dzielnicowy Punkt Pomocy Społecznej Mikulczyce

Adres

ul. Tarnopolska 57, Zabrze

Nr telefonu

Dzielnicowy Punkt Pomocy Społecznej Maciejów

Adres

ul. Wyzwolenia 7, Zabrze

Nr telefonu

Dzielnicowy Punkt Pomocy Społecznej Kończyce

Adres

ul. Miła 4, Zabrze

Nr telefonu

Dzielnicowy Punkt Pomocy Społecznej Biskupice

Adres

ul. Bytomska 28, Zabrze

Nr telefonu

Świetlica środowiskowa

Adres

ul. Jana Kasprowicza 7, Zabrze

Nr telefonu

Świetlica środowiskowa

Adres

ul. Wyzwolenia 7, Zabrze

Nr telefonu

Świetlica środowiskowa

Adres

ul. Franklina Roosevelta 40, Zabrze

Nr telefonu

Klub Młodzieżowy

Adres

ul. Dworcowa 8a, Zabrze

Nr telefonu

Świetlica środowiskowa

Adres

ul. Tarnopolska 57, Zabrze

Nr telefonu

Świetlica środowiskowa

Adres

ul. Władysława Andersa 34, Zabrze

Nr telefonu

Klub Integracji Społecznej

Adres

ul. Wyzwolenia 7, Zabrze

Nr telefonu

Konsultant do Spraw Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym

Adres

ul. Wyzwolenia 7, Zabrze

Nr telefonu

Środowiskowy Dom Samopomocy

Adres

ul. Władysława Andersa 34, Zabrze

Nr telefonu

Dom Noclegowy

Adres

ul. Dionizego Trocera 63, Zabrze

Nr telefonu

Zespół Interwencji Kryzysowej

Adres

ul. Wyzwolenia 7, Zabrze

Nr telefonu

Zespół do Spraw Opieki nad Dzieckiem i Rodziną

Adres

ul. Wyzwolenia 7, Zabrze

Nr telefonu

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu

Adres

3 Maja 16, Zabrze

Nr telefonu

Niepubliczna Przychodnia Lekarska VADEMECUM Spółka z o.o.

Adres

41–800 Zabrze , Wolności 440

Nr telefonu

Niepubliczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zabrzańskie Centrum Opieki Medycznej „Salubris”

Adres

41-800 Zabrze, WOLNOŚCI 338B

Nr telefonu

Przychodnia Lekarzy Specjalistów ZDROWIE sp. z o.o.

Adres

41–800 Zabrze , Wolności 310

Nr telefonu

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Przychodnia lekarska „SANUS”Sp.z.o.o

Adres

41–800 Zabrze , WOLNOŚCI 182

Nr telefonu

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Silesia”

Adres

41–800 Zabrze , Wolności 124

Nr telefonu

NZOZ Przychodnia lekarska „MIKULCZYCE” SP. Z O.O

Adres

41–807 Zabrze , TARNOPOLSKA 80

Nr telefonu

Centrum Jacek Cyrzyk i Bogdan Pindel Spółka Jawna

Adres

41–800 Zabrze , Szczęść Boże 1

Nr telefonu

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Usługi Medyczne S.C. „VENA” w Zabrzu

Adres

41–800 Zabrze , Stalmacha 7

Nr telefonu

NZOZ Poradnia Medycyny Rodzinnej Mederis

Adres

41–800 Zabrze , Pl. Krakowski 10

Nr telefonu

Niepubliczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej „Poradnia na Dubiela” S.C.

Adres

41–800 Zabrze , Dubiela 3

Nr telefonu

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska „SANMED” spółka jawna

Adres

41–800 Zabrze , Damrota 31a

Nr telefonu

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska Nasze Zdrowie sp. z o.o.

Adres

41–800 Zabrze , Św. Floriana 2-4

Nr telefonu

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej KOPERNIK s.c.

Adres

41–818 Zabrze , Ciołkowskiego 33

Nr telefonu

Bytomskie Centrum Medyczne Jedynka Sp. z o.o.

Adres

41–800 Zabrze , Bytomska 46-48

Nr telefonu

Spółka Lekarska – Ewa Miksch, Agata Paszek-Bluszcz,Wojciech Bluszcz – Spółka Partnerska

Adres

41–808 Zabrze , Budowlana 28

Nr telefonu

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Medycyny Rodzinnej Adam Stankiewicz

Adres

41–814 Zabrze , Badestinusa 1

Nr telefonu

Przychodnia Bracka Guido Fundacji „Unia Bracka”

Adres

ul. ks. Jana Dzierżona 11a, 41-811 Zabrze

Nr telefonu

Przychodnia Bracka Zabrze Fundacji „Unia Bracka”

Adres

3 Maja 89, 41-800 Zabrze, Polska

Nr telefonu

NZOZ Praktyka Lekarzy Rodzinnych „SANPROM” s.c.

Adres

3 Maja 59, 41-800 Zabrze

Nr telefonu

Artmed sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Specjal-Med.

Adres

41–800 Zabrze , Sienkiewicza 28

Nr telefonu

Przychodnia Lekarska „Hipokrates” sp. z o.o.

Adres

41–800 Zabrze , Reymonta 42

Nr telefonu

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne HEL-MED sp. z o.o.

Adres

41–813 Zabrze , Kruczkowskiego 36

Nr telefonu

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „RevitaMed”

Adres

41–800 Zabrze , WOLNOŚCI 480

Nr telefonu

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „RevitaMed”

Adres

41–804 Zabrze , Kondratowicza 1c

Nr telefonu

„MACIEJÓW” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres

41–804 Zabrze , Kondratowicza 1

Nr telefonu

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „OPIFER”

Adres

41–800 Zabrze , Pawliczka 20

Nr telefonu

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska Biskupice Olimpionik sp. z o.o.

Adres

41–803 Zabrze , Bytomska 28

Nr telefonu

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia ARNIKA S.C. Barbara Huńkiewicz-Rosiak, Rafał Rosiak

Adres

44–100 Zabrze , Mikulczycka 15

Nr telefonu

„Centrum Medyczne Wigor” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres

41–800 Zabrze , Miarki 5

Nr telefonu

Niepubliczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska UNIMED sp. z o.o.

Adres

41–800 Zabrze, Paderewskiego 2

Nr telefonu

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Zdrowia Rodziny THERAPEUTICA

Adres

41–808 Zabrze , Jordana 2

Nr telefonu

SPZOZ Szpital Rejonowy

Adres

ul. Zamkowa 4, Zabrze

Nr telefonu

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.

Adres

ul. Zamkowa 4 , Zabrze

Nr telefonu

SP Szpital Kliniczny Nr 3 ŚUM w K-cach

Adres

ul. Ks. Karola Koziołka 1, Zabrze

Nr telefonu

Śląskie Centrum Chorób Serca

Adres

ul. Marii Curie Skłodowskiej 9, Zabrze

Nr telefonu

SP Szpital Kliniczny Nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko ŚUM w K-cach

Adres

ul. 3 Maja 13 –15, Zabrze

Nr telefonu

Zespół Poradni Specjalistycznych Kardio-Med Silesia Sp. z o.o.

Adres

ul. M. Curie- Skłodowskiej 10C, Zabrze

Nr telefonu

SPZOZ Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży

Adres

ul. 3 Maja 10, Zabrze

Nr telefonu

SPZOZ Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień

Adres

ul. Park Hutniczy 6, Zabrze

Nr telefonu

ZIKO APTEKA

Adres

Zabrze, CH. De Gaulle'a 111-113/6

Nr telefonu

Apteka Zdrowit

Adres

Zabrze, ul. Wolności 279/2

Nr telefonu

SUPER-PHARM APTEKA

Adres

Zabrze, pl. Plac Teatralny 14

Nr telefonu

DBAM O ZDROWIE

Adres

Zabrze, Jordana 86

Nr telefonu

PRO-PHARMA

Adres

Zabrze, Ciołkowskiego 33

Nr telefonu

PHARMAKON

Adres

Zabrze, ul. dr H. Jordana 82

Nr telefonu

ESKULAP

Adres

Zabrze, Krakowska 15

Nr telefonu

DBAM O ZDROWIE

Adres

Zabrze, Al. Wojciecha Korfantego 5

Nr telefonu

MIRMIŁEK

Adres

Zabrze, Reymonta 19

Nr telefonu

Apteka 4 PORY ROKU

Adres

Zabrze, Wolności 279

Nr telefonu

SALUBRIS

Adres

Zabrze, Wolności 338b

Nr telefonu

OPTIMA

Adres

Zabrze, Wolności 123

Nr telefonu

MIŁA

Adres

Zabrze, Paderewskiego 35

Nr telefonu

OPTIMA

Adres

Zabrze, Franciszkańska 19

Nr telefonu

MEDICUS

Adres

Zabrze, Sikorskiego 79

Nr telefonu

DBAM O ZDROWIE

Adres

Zabrze, 3 Maja 75

Nr telefonu

POD SŁOŃCEM

Adres

Zabrze, Wolności 175

Nr telefonu

TILIA

Adres

Zabrze, Żółkiewskiego 14

Nr telefonu

APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA

Adres

Zabrze, ul. Wolności 273

Nr telefonu

Św. Józefa

Adres

Zabrze, Roosvelta 72

Nr telefonu

LEKUS

Adres

Zabrze, Olchowa 3

Nr telefonu

APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA

Adres

Zabrze, Klonowa 15

INTER APTEKA

Adres

Zabrze, Roosevelta 46

Nr telefonu

BISKUPICE

Adres

Zabrze, Bytomska 43

Nr telefonu

EURO-APTEKA

Adres

Zabrze, Pl. Teatralny 12

Nr telefonu

APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA

Adres

Zabrze, Ks. Jerzego Badestinusa 18

Nr telefonu

PRIMA

Adres

Zabrze, Kruczkowskiego 39 A

Nr telefonu

APTEKA DBAM O ZDROWIE

Adres

Zabrze, Wolności 319

Nr telefonu

APTEKA DBAM O ZDROWIE

Adres

Zabrze, Budowlana 30 A

Nr telefonu

APTEKA DBAM O ZDROWIE

Adres

Zabrze, 3 Maja 11

Nr telefonu

CORDIS

Adres

Zabrze, Jagiellońska 36

Nr telefonu

MAGICZNA

Adres

Zabrze, Bytomska 46-48

Nr telefonu

RATUSZOWA

Adres

Zabrze, Tarnopolska 77

Nr telefonu

FERRUM

Adres

Zabrze, Pl. N. Kroczka 9

Nr telefonu

ASCLEPIOS

Adres

Zabrze, 3 Maja 3

Nr telefonu

NOVUM II

Adres

Zabrze, Al. Korfantego 17

Nr telefonu

Pod Orłem

Adres

Zabrze, Dworcowa 9

Nr telefonu

NA ZABORZU

Adres

Zabrze, Wolności 518

Nr telefonu

PHARMAKON

Adres

Zabrze, Wolności 301

Nr telefonu

PHARMAKON

Adres

Zabrze, K. Miarki 7

Nr telefonu

PHARMAKON

Adres

Zabrze, 3 Maja 47

Nr telefonu

MELISA

Adres

Zabrze, Brodzińskiego 7B

Nr telefonu

ARTEMIDA

Adres

Zabrze, Gen.W. Andersa 18

Nr telefonu

Apteka Pod Lwem

Adres

Zabrze, pl. Plac Teatralny 10

Nr telefonu

FELIX

Adres

Zabrze, Sportowa 6

Nr telefonu

FELIX

Adres

Zabrze, Roosevelta 20

Nr telefonu

Ziko Apteka

Adres

Zabrze, ul. 3 Maja 32/32A

Nr telefonu

SKARBNIK

Adres

Zabrze, Makoszowska 24

Nr telefonu

Apteka Zdrowit

Adres

Zabrze, ul. ks. Doktora Antoniego Korczoka 52

Nr telefonu

Apteka Słoneczna

Adres

Zabrze, Dworcowa 3

Nr telefonu

Apteka Prywatna SALUBRIS II

Adres

Zabrze, ul. Staropolska 1

Nr telefonu

APTEKA DBAM O ZDROWIE

Adres

Tarnopolska 68, Zabrze

Nr telefonu

APTEKA DBAM O ZDROWIE

Adres

Zabrze, Plutonowego Ryszarda Szkubacza 1

Nr telefonu

APTEKA DBAM O ZDROWIE

Adres

Zabrze, 3 Maja 25

Nr telefonu

FARMACJA 24

Adres

ul. Szczęść Boże 7, Zabrze

Nr telefonu

Apteka św. Anny

Adres

ul. Sienkiewicza 26a, Zabrze

Nr telefonu

Centrum Monitoringu Wizyjnego

Adres

ul. prof. Zbigniewa Religi 1, 41-800 Zabrze

Nr telefonu

Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach Stacja Pogotowia Ratunkowego w Zabrzu

Adres

ul. Wyzwolenia 11, 41-800 Zabrze

Nr telefonu

Komenda Straży Miejskiej

Adres

ul. ks. Pawła Stalmacha 9, 41-800 Zabrze

Nr telefonu

Policja – Komenda Miejska Zabrzu

Adres

ul. 1 Maja 10, 41-800 Zabrze

Nr telefonu

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Zabrzu

Adres

ul. Stalmacha 22, 41-800 Zabrze

Nr telefonu

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Adres

ul. prof. Zbigniewa Religi 1, 41-800 Zabrze

Nr telefonu

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miejskiego w Zabrzu

Nr telefonu

Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach Stacja Pogotowia Ratunkowego w Zabrzu

Adres

32-271-19-13

Nr telefonu

Śląskie Centrum Chorób Serca

Adres

ul. M. Curie Skłodowskiej 9, Zabrze

Nr telefonu

SPZOZ Szpital Specjalistyczny w Zabrzu

Adres

ul. Marii Curie –Skłodowskiej 10, Zabrze

Nr telefonu

SP Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Adres

ul. 3 Maja 13-15, Zabrze

Nr telefonu

Biuro Obsługi Pacjenta w SP Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Adres

ul. 3 Maja 13-15, Zabrze

Nr telefonu

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.

Adres

ul. Zamkowa 4, Zabrze

Nr telefonu

Górniczy Zespół Lecznictwa Specjalistycznego w Gliwicach Fundacji „Unia Bracka”

Adres

ul. Makoszowska 22b, Zabrze

Nr telefonu

Gabinet Stomatologiczny Ewa Mykietów – Turczyńska

Adres

ul. Makoszowska 22B, Zabrze

Nr telefonu

Prywatne Centrum Stomatologii „Silesia” S.C.

Adres

ul. Jana III Sobieskiego 21, Zabrze

Nr telefonu

Prywatny Gabinet Stomatologiczny

Adres

3 Maja 89, Zabrze

Nr telefonu

Prywatny Gabinet Dentystyczny

Adres

ul. 3 Maja 89, Zabrze

Nr telefonu

Wielospecjalistyczna Przychodnia Lekarska Centrum S.C. Barbara Pasieka i Ryszard Pasieka

Adres

ul. Gen. Kazimierza Pułaskiego 15, Zabrze

Nr telefonu

NZOZ Ewa Palatyńska – Kida

Adres

ul. Ks. Jerzego Badestinusa 1, Zabrze

Nr telefonu

Praktyka Stomatologiczna Maria Szczurek – Katańska

Adres

ul. św. Floriana 16/1, Zabrze

Nr telefonu

Praktyka Stomatologiczna lek. stom. Jolanta Dziurko

Adres

ul. Gen. Władysława Sikorskiego 39, Zabrze

Nr telefonu

Indywidualna Praktyka Stomatologiczna Węgiel – Mandrak Marta

Adres

ul. Wolności 338B, Zabrze

Nr telefonu

Gabinet Stomatologiczny lek. stom. Tamara Głąbik – Panasiewicz

Adres

ul. Olchowa 4, Zabrze

Nr telefonu

NZOZ Centrum Medyczne „Wigor” Sp. z o.o.

Nr telefonu

E-DENT dr n. med. Elżbieta Olesiak-Romanowska – Gabinet Stomatologiczny

Adres

ul. Wolności 263, Zabrze

Nr telefonu

Praktyka Stomatologiczna Joanna Kortyka – Mańkowska

Adres

ul. Jana i Andrzeja Śniadeckich 4/6, Zabrze

Nr telefonu

Praktyka Stomatologiczna IRENA PAWŁOWSKA-CIEPLIK

Adres

ul. Nad Kanałem 66, Zabrze

Nr telefonu

Indywidualna Praktyka Stomatologiczna DENTAN Anna Pachla

Adres

ul. Ireny Kosmowskiej 42/2, Zabrze

Nr telefonu

Gabinet Stomatologiczny Małgorzata Pokrzywnicka

Adres

ul. Gdańska 40b, Zabrze

Nr telefonu

Indywidualna Praktyka Stomatologiczna Anna Antoniszyn

Adres

ul. Franklina Roosevelta 11/1, Zabrze

Nr telefonu

NZOZ „Dwornicka, Pakosz – Mercedens” Sp. z o.o.

Adres

ul. Wolności 540e, Zabrze

Nr telefonu

NZOZ Praktyka Stomatologiczna ŚW.APOLONII

Adres

ul. Sportowa 6, Zabrze

Nr telefonu

PraktykaStomatologiczna – Anna Jędrzejczyk

Adres

ul. Gen. Charlesa De Gaulle a 83/6, Zabrze

Nr telefonu

Praktyka Stomatologiczna –lek. stom. Elżbieta Bień – Gołczyk

Adres

ul. św. Jana 13, Zabrze

Nr telefonu

ZOZ „ART – MEDICA”

Adres

ul. Buchenwaldczyków 13/1, Zabrze

Nr telefonu

Grupowa Praktyka Lekarska S.C. Lucyna Jałowiecka – Wadas, Rafał Wadas

Adres

ul. Bytomska 56, Zabrze

Nr telefonu

Prywatny Gabinet Stomatologiczny Anita Mendrek – Białasiewicz

Adres

ul. Mikołaja Gogola 11, Zabrze

Nr telefonu

Gabinet Stomatologiczny lek. stom. Krzysztof Panasewicz

Adres

ul. Wolności 440, Zabrze

Nr telefonu

NZOZ MEDICO

Adres

ul. Wolności 313B, Zabrze

Nr telefonu

NZOZ PRO-DENT

Adres

ul. Pawła Ślęczka 8, Zabrze

Nr telefonu

Gabinet Stomatologiczny lek. stom. Elżbieta Wolnicka

Adres

ul. Ks. Józefa Wajdy 6/7, Zabrze

Nr telefonu

Gabinet Stomatologiczny Joanna Parecka – Kania

Adres

ul. Ks. Józefa Wajdy 6/7, Zabrze

Nr telefonu

ZOZ KORN-MED. s.c.

Adres

ul. św. Urbana 8, Zabrze

Nr telefonu

NZOZ ARS-DENT

Adres

ul. Szczęść Boże 17, Zabrze

Nr telefonu

Gabinet Stomatologiczny Teresa Jarosz – Łojewska

Adres

ul. Stanisława Struzika 10C/29, Zabrze

Nr telefonu

Gabinet Stomatologiczny Zofia Czochara

Adres

ul. Juliusza Słowackiego 2, Zabrze

Nr telefonu

Indywidualna Praktyka Lekarska Elżbieta Koblenc- Siudy

Adres

ul. Curie – Skłodowskiej 16C/3, Zabrze

Nr telefonu

Praktyka Stomatologiczna Sokalla Magdalena ,41-819 Zabrze C. Skłodowskiej 14B/XIp

Adres

ul. Curie – Skłodowskiej 16B/25, Zabrze

Nr telefonu

NZOZ „PRO – DENT” Sp. z o.o.

Adres

ul. Wolności 182, Zabrze

Nr telefonu

Grupowa Praktyka Stomatologiczna E. Malatyńska – Kida

Adres

ul. Ignacego Paderewskiego 2, Zabrze

Nr telefonu

Praktyka Dentystyczna Ryszard Olchawa

Adres

ul. Wolności 126, Zabrze

Nr telefonu

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MAG-DENT

Adres

ul. Nad Kanałem 58, Zabrze

Nr telefonu

NZOZ Centrum Stomatologii w Katowicach

Adres

ul. Karola Miarki 7, Zabrze

Nr telefonu

NZOZ Gabinety Stomatologiczne DENTUS

Adres

ul. Leona Kruczkowskiego 28, Zabrze

Nr telefonu

Indywidualna Praktyka Stomatologiczna Artur Czapkiewicz

Adres

ul. Jana Keplera 6-8, Zabrze

Nr telefonu

NZOZ LM S.C.

Adres

ul. Dr. Henryka Jordana 2, Zabrze

Nr telefonu

NZOZ Stomatologia Dziecięca i Ogólna

Adres

ul. Góry św. Anny 19, Zabrze

Nr telefonu

Niepubliczny Stomatologiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Sab – Dent”

Adres

ul. Mikołaja Gogola 4, Zabrze

Nr telefonu

Gabinet Stomatologiczny lek. stom. Jerzy Nowosielski

Adres

ul. Johanna Goethego 4/3, Zabrze

Nr telefonu

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska RADIX

Adres

ul. Gen. Charlesa de Gaulle a 9/1, Zabrze

Nr telefonu

NZOZ Przychodnia Stomatologiczna VITADENT

Adres

ul. Franciszkańska 19, Zabrze

Nr telefonu

Indywidualna Praktyka Stomatologiczna MYKIETÓW – SMALEC BEATA

Adres

ul. Franklina Roosevelta 56/8, Zabrze

Nr telefonu

NZOZ DAN-DENT

Adres

ul. Dworcowa 8A/4, Zabrze

Nr telefonu

Zakład Usług Medycznych MEDYK S.C.

Adres

ul. Wolności 339, Zabrze

Nr telefonu

NZOZ Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna dr n. med. Danuta Widaj – Witek Specjalista Protetyk

Adres

ul. Gen. Charlesa de Gaulle`a 76/4, Zabrze

Nr telefonu

NZOZ JO-DENT

Adres

ul. Czołgistów 31/1,
Zabrze

Nr telefonu

NZOZ Poradnia Stomatologiczna lek. stom. Halina Orczewska

Adres

ul. Cieszyńska 16,
Zabrze

Nr telefonu

NZOZ DENS

Adres

ul. Budowlana 28,
Zabrze

Nr telefonu

Indywidualna Praktyka Stomatologiczna Małgorzata Zielińska – Lewandowska

Adres

ul. Dr. Henryka Jordana 43,
Zabrze

Nr telefonu

NZOZ Przychodnia Lekarska „Mikulczyce” Sp. z o. o.

Adres

ul. Tarnopolska 80,
Zabrze

Nr telefonu

NZOZ Centrum S.C. J. Cyrzyk, B. Pindel

Adres

ul. Szczęść Boże 1,
Zabrze

Nr telefonu

NZOZ Usługi Medyczne S.C. „VENA” w Zabrzu

Adres

ul. Pawła Stalmacha 7,
Zabrze

Nr telefonu

NZOZ Akademickie Centrum Stomatologii

Adres

Pl. Romualda Traugutta 2,
Zabrze

Nr telefonu

NZOZ Przychodnia Lekarska „Hipokrates” Sp. z o. o.

Adres

ul. Władysława Reymonta 42,
Zabrze

Nr telefonu

NZOZ Poradnia Ortodontyczno-Stomatologiczna S.C.

Adres

ul. Alojzego Pawliczka10/1,
Zabrze

Nr telefonu

NZOZ Przychodnia Lekarska „Arnika”

Adres

ul. Mikulczycka 15,
Zabrze

Nr telefonu

Przychodnia Lekarzy Specjalistów ZDROWIE Sp. z o. o.

Adres

32-376-03-06

NZOZ Centrum Medyczne „Hel – Med” Sp. z o. o.

Adres

ul. Leona Kruczkowskiego 36,
Zabrze

NZOZ „Maciejów Nasza Rodzina” „Maciejów” Sp. z o. o.

Adres

ul. Ludwika Kondratowicza 1c,
Zabrze

Nr telefonu

NZOZ „KOPERNIK” S.C.

Adres

ul. Konstantego Ciołkowskiego 33,
Zabrze

Nr telefonu

NZOZ Przychodnia Lekarska „Nasze Zdrowie” Sp. z o. o.

Adres

ul. św. Floriana 2-4,
Zabrze

Nr telefonu

NZOZ Prywatna Poradnia Stomatologiczna

Adres

ul. 3 Maja 96,
Zabrze

Nr telefonu

Spółdzielczy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej p.n. Spółdzielnia Lekarzy Specjalistów w Bytomiu

Adres

ul. 3 Maja 62
Zabrze

Nr telefonu

Urząd Skarbowy

Adres

ul. Bytomska 2
41-800 Zabrze

Nr telefonu

Powiatowy Urząd Pracy

Adres

ul. Pl. Krakowski 9
41-800 Zabrze

Nr telefonu

Sąd Rejonowy

Adres

ul. 3 Maja 21
41-800 Zabrze

Nr telefonu

Prokuratura Rejonowa

Adres

ul. Wolności 362
41-800 Zabrze

Nr telefonu