Zabrze przestrzenią rozwoju

Obwieszczenie o wydanej decyzji środowiskowej- Uruchomienie linii produkcyjnej przetwarzającej odpady tworzyw sztucznych

 Obwieszczenie o wydanej decyzji Nr OŚ/3-2020 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Uruchomienie linii produkcyjnej przetwarzającej odpady tworzyw sztucznych w Zabrzu przy ul. Pawliczka 22a” – (działki numer: 4074/79, 4076/76).

Dokumenty do pobrania