Zabrze przestrzenią rozwoju

Zabrzańska Sieć Szerokopasmowa – ważny czynnik rozwoju miasta

28.03.2024

Zabrzańska Sieć Szerokopasmowa to nowoczesna infrastruktura telekomunikacyjna, na którą składa się prawie 10 tys. km włókien światłowodowych, 150 km kabli światłowodowych i ponad 115 km kanalizacji kablowej! Inwestycja, warta ponad 30 milionów złotych, łączy ze sobą wszystkie jednostki budżetowe Zabrza oraz wiele instytucji kultury, nauki, sportu i bezpieczeństwa publicznego. Poprzez łącza światłowodowe dostarczany jest szybki Internet dla naszych przedszkoli, szkół, placówek oświatowych, instytucji czy spółek miejskich.

W ramach projektu wybudowano magistrale światłowodowe o łącznej długości prawie 115 kilometrów. Powstały 4 szkieletowe, 24 dystrybucyjne i 180 dostępowych węzłów sieci światłowodowych. Wartość projektu wyniosła ponad 30 milionów złotych, a na jego realizację Miasto uzyskało dofinansowanie w wysokości ponad 21 milionów złotych.

W oparciu o infrastrukturę Zabrzańskiej Sieci Szerokopasmowej są świadczone również usługi komercyjne podmiotom zewnętrznym, a także transmitowane dane monitoringu miejskiego do Centrum Nadzoru Wizyjnego.

Usługi komercyjne to głównie usługi hurtowe związane z dostępem do Internetu, dzierżawą ciemnych włókien lub mikrokanalizacji światłowodowej, ale również związane z transmisją danych, hostingiem itp. Wśród wielu klientów ZSS jest Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy wykorzystujący naszą sieć do świadczenia usług Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Z sieci korzystają uczelnie wyższe oraz lokalni i globalni operatorzy telekomunikacyjni m.in.: T-mobile, Politechnika Śląska, WieszowaNet, Syrion, NASK, Debacom czy DG-NET S.A.

Zabrzańską Siecią Szerokopasmową zarządza spółka miejska – Zabrzańska Agencja Realizacji Inwestycji. Przebieg ZSS jest dostępny zarówno na stronie internetowej ZARI jak również na mapach Google.