Przedszkole nr 22 zyskało nowe oblicze

05.06.2023

W minioną sobotę, 3 czerwca, odbyło się uroczyste oddanie do użytku kolejnego zabrzańskiego przedszkola, które zostało poddane gruntownemu remontowi wnętrza oraz termomodernizacji. To kolejna placówka, która stała się jeszcze przyjaźniejszą przestrzenią dla najmłodszych mieszkańców naszego miasta, a docieplenie ścian elewacji przyczyni się w znaczący sposób do poprawienia efektywności energetycznej budynku.

W uroczystym pikniku, który został przygotowany specjalnie na tę okoliczność, udział wzięli m.in.: prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik, radni Rady Miasta Zabrze Janusz Bieniek oraz Joachim Wienchor, naczelnicy zaangażowanych wydziałów Urzędu Miejskiego w Zabrzu oraz zaproszeni goście. Część oficjalną uświetniły występy przedszkolaków, które zaprezentowały m.in. układy taneczne do popularnych, dziecięcych przebojów.

W trakcie festynu na najmłodszych czekały liczne atrakcje, takie jak pokazy strażaków, gry i animacje, malowanie buziek, czy loteria fantowa, z której dochód przeznaczony zostanie na zakup piłkarzyków do uczniowskiej świetlicy.

Zakres przeprowadzonych prac termomodernizacyjnych budynku Przedszkola nr 22 obejmował:

 • docieplenie ścian zewnętrznych, ścian fundamentowych, stropodachu wentylowanego;
 • wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej;
 • wymiana pokrycia dachu  wraz z wymianą instalacji odgromowej, przemurowaniem kominów, wymianą obróbek blacharskich, wymianą elementów odwodnienia;
 • wykonanie nowej izolacji przeciwwilgociowej ścian przyziemia;
 • wyburzenie tarasów od strony południowej;
 • demontaż oraz odtworzenie istniejących schodów zewnętrznych;
 • odtworzenie schodów zewnętrznych tymczasowo zdemontowanych (zewnętrzne schody do piwnicy);
 • odtworzenie trzech otworów drzwiowych tymczasowo zamurowanych (dwa otwory zewnętrzne i jeden wewnętrzny);
 • wymiana instalacji elektrycznej z montażem opraw oświetleniowych;
 • zabudowa zaworów termostatycznych na wszystkich grzejnikach;
 • przebudowa instalacji wentylacji w pomieszczeniach kuchennych;
 • wykonanie nowego złącza pomiarowo – kablowego;
 • wykonanie robót tynkarskich i malarskich;
 • remont zewnętrznego odcinka instalacji ciepłowniczej pomiędzy istniejącym budynkiem szkoły podstawowej przy ul. Gwareckiej 15 a budynkiem przedszkola przy ul. Gwareckiej nr 13.

Wykonawcą robót był Zakład Remontowo-Budowlany Zdzisław Olczyk, natomiast nadzór inwestorski pełniła firma Konter Inżynieria Krzysztof Kasprzyk.

Wartość wykonanych robót budowlanych: 1.929.168,31 zł (umowa podstawowa: 1 768 726,81  PLN  + wartość robót dodatkowych – 160.441,50 zł).

Zadanie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa IV „Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna”.  Działanie 4.3. „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej”. Poddziałanie 4.3.1. „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii  w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT”.