Informacja dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych

26.05.2023

Wydział Spraw Obywatelskich Referat Koncesji Alkoholowych uprzejmie przypomina, że przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zobowiązani są do dokonania opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w trzech równych ratach. Termin płatności II raty upływa 31 maja.

Opłatę należy wnieść na indywidualne konto przedsiębiorcy, lub w kasach Urzędu Miasta. Wszelkich informacji na temat obowiązku wnoszenia ww. opłat można uzyskać w Wydziale Spraw Obywatelskich Referacie Koncesji Alkoholowych tel. 32/ 37-33-429