Znamy już laureatów konkursu „Profilaktyk Roku 2022”!

28.03.2023

Podczas uroczystej gali, która zorganizowana została wczoraj w Teatrze Nowym w Zabrzu poznaliśmy wyróżnionych tytułem „Profilaktyk 2022”. Elżbieta Skwarczyńska-Adryańska (kategoria indywidualna) oraz Fundacja „Dobrzy Ludzie Dzieciom”(kategoria zespołowa) – to laureaci X edycji tej wyjątkowej inicjatywy.

W gali udział wzięli m.in.: zastępca prezydenta Miasta Zabrze Krzysztof Lewandowski, wiceprzewodniczący Rady Miasta Zabrze Krystian Jonecko wraz z radnymi, koordynator ds. uzależnień przy Urzędzie Miejskim w Zabrzu, przewodniczący Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zabrzu Jan Szulik, dyrektor Katowickiego Instytutu Psychoterapii Maria Marquardt oraz dyrektor Ośrodka Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu Małgorzata Kowalcze.

Organizowany przez Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień we współpracy z Urzędem Miejskim w Zabrzu konkurs „Profilaktyk Roku” ma na celu uhonorowanie działań profilaktycznych i terapeutycznych realizowanych na rzecz mieszkańców Zabrza. Tytuł przyznawany jest każdego roku przez kapitułę konkursu w kategorii indywidualnej – osoba oraz zespołowej – instytucja.

Tegoroczni laureaci:

W kategorii indywidualnej tytuł Profilaktyk Roku 2022 otrzymała Elżbieta Skwarczyńska-Adryańska.

Pani Redaktor od wielu lat uczestniczy w uroczystościach i imprezach trzeźwościowych i profilaktycznych, organizowanych przez instytucje zajmujące się tą problematyką w naszym mieście. W lokalnym periodyku „Głos Zabrza i Rudy Śląskiej” od kilkunastu lat, co miesiąc ukazuje się cała kolumna opisująca te wydarzenia, a pani Redaktor z dużą wrażliwością i po konsultacjach ze specjalistami przedstawia problematykę uzależnień, bezdomności i zagrożeń z tym związanych. Publikacje te mają ważne znaczenie edukacyjne i informacyjne.

W kategorii zespołowej tytuł Profilaktyk Roku 2022 otrzymała Fundacja „Dobrzy Ludzie.

Od 2014 r. fundacja „Dobrzy Ludzie” realizuje projekt pn.: „Ambasadorzy rapu” wspólnie z fundacją „ULICA” oraz „Big Up Urban session festiwal”, którego celem jest wsparcie i wyłonienie najzdolniejszych raperów, spośród dzieci i młodzieży, mających utrudniony start w życiu i niewielkie możliwości realizacji swoich pasji.

Od 2017 r. fundacja realizuje projekt „Profilaktyka poprzez pasję”, przeznaczony dla młodzieży, która  znajduje się w grupie ryzyka,  używania narkotyków i innych substancji psychoaktywnych, z uwagi na indywidualne, rodzinne lub środowiskowe czynniki. Fundacja organizuje zajęcia dla dzieci i młodzieży poprzez wzmacnianie ich sfery twórczej, rozwijanie indywidualnych zainteresowań i umiejętności społecznych,  jednocześnie ograniczając czynniki ryzyka uzależnień. Zajęcia z zakresu pedagogiki ulicy, warsztaty fotograficzne i warsztaty muzyczne mają za zadanie budować samoświadomość i wzmacniają poczucie własnej wartości uczestników, uczą również pracy zespołowej.

Fundacja „Dobrzy Ludzie” proponuje również wsparcie dla rodziców, poprzez stały dyżur psychologa, pracę psychologa z dziećmi i rodzicami zorientowaną na psychoterapię integrującą oraz rodzicielstwo bliskości. Sposób pracy i budowania relacji ludzi tworzących Fundację z podopiecznymi sprawiają, że częsty dziecięcy świat porażek zmienia się w rzeczywistość, w której realne stają się nawet najśmielsze marzenia.