Happening w ramach kampanii „Mniej Ekranu – więcej dziecka”

08.12.2022

W ubiegły piątek, 2 grudnia, w Centrum Handlowym Platan odbył się happening w ramach kampanii „Mniej ekranu – więcej dziecka”. Organizatorem wydarzenia była Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zabrzu. Kampania ma zwrócić uwagę dzieci i młodzieży na bezpieczne korzystanie z urządzeń ekranowych.

Podczas happeningu w CH Platan odbyły się rozmowy z mieszkańcami miasta na temat zdrowego korzystania ze świata cyfrowego, a uczestnicy otrzymywali materiały informacyjno-edukacyjne na ten temat. Organizatorzy przekonywali słuchaczy, że poprawne i zgodne z zaleceniami specjalistów korzystanie z technologii cyfrowych stanowi podstawę prawidłowego rozwoju młodych ludzi.

W przedsięwzięcie zaangażowani byli przedstawiciele zabrzańskich placówek oświatowych: młodzi profilaktycy ze szkół podstawowych nr: 23, 20, 3 wraz z opiekunami: dyrektor Magdaleną Hampel, Anną Rajdą i Bożeną Gwardą. Obecni byli również uczniowie ze szkół podstawowych nr 27 i 17 oraz z Liceum Plastycznego w Zabrzu.

Specjaliści z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zabrzu podczas kampanii „Mniej Ekranu – więcej dziecka” uświadamiają nam, iż niedojrzały układ neurologiczny małego dziecka nie jest gotowy na przyjęcie tak wielu bodźców płynących z urządzeń ekranowych. Korzystanie przez dzieci zbyt wcześnie i nieadekwatnie do wieku rozwojowego z technologii cyfrowych, może powodować m. in. opóźniony rozwój mowy, mniejszy zasób słów, zaburzenia snu, nadmierną pobudliwość, trudności z koncentracją uwagi, zaburzenia odżywiania czy trudności w nawiązywaniu relacji.

Inicjatorami happeningu byli: dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogiczna w Zabrzu Urszula Koszutska oraz pracownicy PPP: Jadwiga Majeranowska, Joanna Dorocicz oraz Agnieszka Kubacka-Dołchun. Wydarzenie wsparło Centrum Handlowe Platan.