Już dzisiaj – L sesja Rady Miasta Zabrze

24.05.2022
Ratusz w Zabrzu

Dzisiaj, w sali sesyjnej zabrzańskiego Ratusza przy ul. Religi 1, odbędzie się L sesja Rady Miasta Zabrze. Początek posiedzenia – godz. 15.00. Sesja przebiegnie według następującego porządku obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LIV/811/14 Rady Miasta Zabrze z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie powierzenia spółce Stadion w Zabrzu spółce z ograniczoną odpowiedzialnością zadań własnych Gminy Miejskiej Zabrze z zakresu kultury fizycznej oraz tworzenia organizacyjnych warunków sprzyjających rozwojowi sportu.
  3. Zakończenie obrad.