Jubileusz 85-lecia Szkoły Podstawowej nr 34 w Pawłowie

20.05.2022

To właśnie dzisiaj swój jubileusz 85-lecia obchodzi Szkoła Podstawowa nr 34, która mieści się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Zabrzu. W wydarzeniu udział wzięli m.in. przedstawiciele zabrzańskiego samorządu na czele z prezydent Zabrza Małgorzatą Mańką-Szulik, wiceprzewodniczący Rady Miasta Zabrze Krystian Jonecko oraz przewodniczący Komisji Oświaty RM Zabrze Sebastian Markisch. Wśród przybyłych gości obecni byli też przedstawiciele zaprzyjaźnionych placówek oświatowych oraz radni Rady Dzielnicy Pawłów.

Z podziwem obserwuję zaangażowanie grona pedagogicznego w pracę na rzecz kształcenia kolejnych pokoleń zabrzan. Przygotowując dzieci do godnego i odpowiedzialnego życia we współczesnym świecie stwarzacie wyjątkową atmosferę, w której nauka staje się niezwykłą intelektualną przygodą. Różnorodna oferta zajęć pozalekcyjnych wydobywa pasje, rozwija zainteresowania i uzdolnienia uczniów oraz przyczynia się do osiągania przez nich wysokich wyników edukacyjnych, sportowych czy artystycznych. Doceniam starania pani dyrektor o ustawiczny rozwój placówki i jej unowocześnianie. Jestem przekonana, że dzisiejszy jubileusz będzie niezapomnianym przeżyciem – mówiła w trakcie uroczystości prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.

Obchodom 85-lecia szkoły towarzyszyła uroczysta msza święta odprawiona w kościele pw. św. Pawła Apostoła. Uczestnicy dzisiejszych uroczystości zwiedzili okolicznościową wystawę i zobaczyli ciekawy program artystyczny przygotowany i zaprezentowany przez uczniów i nauczycieli placówki.