W Zabrzu trwa I Kongres Readaptacji

16.05.2022

„Praktyczne wyzwania pracy readaptacyjnej” – to tytuł dwudniowego I Kongresu Readaptacji oraz Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Praktycznej, które rozpoczęły się dzisiaj w Zabrzu. Organizatorami wydarzenia są: Fundacja Pomost oraz Instytut Readaptacji. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski, Województwo Śląskie, dyrektor generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński oraz prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Uniwersytet Kardynała Stanisława Wyszyńskiego w Warszawie oraz Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości to uczelnie, które objęły patronat naukowy nad I Międzynarodowym Kongresem Readaptacji w Zabrzu.

W sali konferencyjnej hotelu Diament przy ul. 3 Maja 122a spotkali się dzisiaj przedstawiciele instytucji związanych z readaptacją w Polsce i zainteresowanych interdyscyplinarną współpracą na rzecz readaptacji. Wśród gości znaleźli się m.in. przedstawiciele zabrzańskiego samorządu, w tym m.in. zastępca prezydenta Miasta Zabrze Katarzyna Dzióba.

Głównym celem Kongresu jest m.in. popularyzowanie dobrych praktyk z zakresu readaptacji społecznej, rozpowszechnianie wiedzy dotyczącej systemowego wsparcia osób opuszczających zakłady karne, podnoszenie kompetencji niezbędnych do readaptacji, a także debata nad rolą instytucji readaptacji i współdziałanie na rzecz maksymalizacji efektów pracy z osobami po wyrokach.

Fundacja Pomost w Zabrzu – jeden z głównych organizatorów Kongresu – pomaga na co dzień osobom opuszczającym zakłady karne. Jej działania opierają się na programie readaptacyjno-terapeutycznym. Fundacja prowadzi grupy wsparcia w zakładach karnych oraz dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym grupy postpenitencjarne, a także pierwszy w Polsce ośrodek i mieszkania readaptacyjne. Wśród specjalistów pracujących w Fundacji są m.in. terapeuci uzależnień, psycholodzy, kuratorzy, a także osoby uzależnione oraz osoby, które spędziły wiele lat w zakładach karnych, a dziś są trzeźwe i żyją zgodnie z prawem. Warto dodać, że Fundacja Pomost powstała w 2012 roku z inicjatywy Edwarda Szeligi, byłego więźnia. Dzięki swoim działaniom wprowadza tak bardzo potrzebną zmianę społeczną.

Więcej o Fundacji Pomost oraz I Kongresie Readaptacji znajdziecie Państwo TUTAJ.