Zabrzańskie obchody 77. rocznicy Tragedii Górnośląskiej

28.01.2022

28 stycznia z okazji obchodów kolejnej rocznicy Tragedii Górnośląskiej 1945 roku, nastąpiło uroczyste złożenie kwiatów pod pamiątkową tablicą umieszczoną na frontonie Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu przy ul. 3 maja 19.

Następnie uroczystości zostały przeniesione do Rokitnicy, gdzie zostały złożone kwiaty przy tablicy pamiątkowej poświęconej mieszkańcom Zabrza wywiezionym w 1945 roku do łagrów sowieckich oraz represjonowanym żołnierzom górnikom pracującym przymusowo w zabrzańskich kopalniach w latach 40. i 50. XX wieku. Tablica usytuowana jest na murze Ratusza w Rokitnicy.