Jeszcze tylko dzisiaj zgłosić można kandydaturę na dzielnicowego radnego!

21.01.2022

Jeszcze tylko dzisiaj, do godziny 18.00, Miejska Komisja Wyborcza przyjmuje zgłoszenia kandydatów na radnych dzielnicowych. Warto spróbować swoich sił w roli kandydata, by być współgospodarzem swojej dzielnicy. Od tegorocznych wyborów do rad dzielnic dzielą nas już tylko dwa miesiące. 20 marca mieszkańcy naszego miasta będą mieli możliwość wybrania swoich przedstawicieli do poszczególnych rad dzielnicy. Z pewnością warto wziąć udział w wyborach i mieć realny wpływ na to, kto będzie reprezentował interesy dzielnicy, w której mieszkamy.

Przypominamy, że w 2021 roku w Zabrzu powołano do życia trzy nowe dzielnice: Śródmieście, Skłodowskiej-Curie i Poremba. Aktualny podział administracyjny naszego miasta pozwoli na skuteczniejsze sondowanie potrzeb mieszkańców.

W ubiegłym roku zakończyła się czteroletnia kadencja rad dzielnic, mających duże znaczenie dla rozwoju lokalnej samorządności Zabrza. Dbają one o integrację mieszkańców, sygnalizują ich problemy i pomagają je rozwiązywać. Podejmują wiele inicjatyw, które wpływają na poprawę komfortu życia w mieście. Pierwsze zabrzańskie rady dzielnic powołane zostały do życia w 1991 roku.

Mieszkaniec dzielnicy, który nie jest zameldowany w obrębie jej granic, chcąc kandydować do danej Rady Dzielnicy, przed zgłoszeniem swojej kandydatury zobowiązany jest wpisać się do rejestru wyborców w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Zabrzu (ul. Powstańców Śl. 5-7, I piętro, pok. nr 112, w godzinach pracy Urzędu).

Termin przyjmowania zgłoszeń: do 21 stycznia 2022 r. do godz. 18:00.

Zasady wyborów:

Wybory do rad dzielnic są powszechne, równe, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym. Głosować można jeden raz i tylko osobiście.

Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) do Rady ma każdy obywatel polski oraz obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat i stale zamieszkuje w Dzielnicy.

Prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) przysługuje osobie mającej prawo wybierania do Rady Dzielnicy.

Szczegółowe zasady wyboru organów dzielnicy określają Statuty Dzielnic, które można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zabrzu