Dodatek osłonowy – rozpoczął się nabór wniosków

20.01.2022

Zabrzańskie Centrum Świadczeń Rodzinnych rozpoczyna nabór wniosków o dodatek osłonowy. Będzie on przysługiwać gospodarstwom jednoosobowym (których dochód nie przekracza netto kwoty 2100 zł miesięcznie) oraz gospodarstwom wieloosobowym (których dochód nie przekracza kwoty netto 1500 zł miesięcznie).

Dodatek osłonowy stanowi element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:

  • Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
  • Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

*Kwota dofinansowania uzależniona od źródła ogrzewania

Dodatek osłonowy będzie przysługiwał również w przypadku przekroczenia dochodu wówczas, będzie obowiązywać tzw. zasada “złotówka za złotówkę”. Oznacza to, że po przekroczeniu kryterium dochodowego kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

O dodatek może wystąpić obywatel polski zamieszkujący i przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemcy, którzy posiadają odpowiednie zezwolenie na pobyt na terenie Polski.

Dochód obliczany jest z roku 2020 dla wniosków złożonych od stycznia do lipca 2022 oraz z roku 2021 dla wniosków złożonych od 1 sierpnia do 31 października 2022.

Wniosek o dodatek osłonowy można złożyć do 31 października 2022 r. Wniosek złożony po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania. Wniosek można złożyć:

  • elektronicznie za pomocą profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego
  • osobiście po wcześniejszym umówieniu wizyty pod numerem 667-662-129, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 14.00
  • osobiście wrzucając wniosek do urny wystawionej przy ul. 3 Maja 16 (wejście od parkingu)
  • tradycyjnej poczty.

Informujemy, że nie ma możliwości złożenia wniosku mailowo.

Wszelkie informacje są udzielana pod numerem telefonu: 32 370-68-67, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 14.00.