Rondo przy ulicy Wolności oficjalnie oddane do użytku

24.11.2021

Dzisiaj w Zaborzu oficjalnie oddane do użytku zostało rondo przy węźle drogowym łączącym DTŚ (DW 902) z ulicą Wolności w Zabrzu (w rejonie Lidla). Prace budowlane wykonała firma P.B.D. Drogopol-Zw Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach. Inwestycja pn. “Rozbudowa istniejącego węzła drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 902 w km 14+837,00 wraz z przyległą infrastrukturą drogową w Zabrzu” realizowana jest w naszym mieście przez firmę IKEA.

W ramach przeprowadzonych tu prac udało się przebudować ulicę Wolności, powstało skrzyżowanie typu rondo, ponadto została przebudowana sieć trakcyjna oraz torowisko tramwajowe. Wybudowane zostały nowe zatoki autobusowe oraz perony tramwajowe. Przebudowane zostało również oświetlenie uliczne, powstała nowa sygnalizacji świetlna.

– Całość inwestycji wpłynie na poprawę bezpieczeństwa tej części ulicy Wolności. Nowa infrastruktura drogowa ma na celu usprawnić komunikację poprzez połączenie północnej i południowej części Zaborza – stwierdziła w trakcie oficjalnego otwarcia ronda wiceprezydent Zabrza Katarzyna Dzióba.

Kolejnym etapem inwestycji będzie odtworzenie połączenia ulicy Lompy z ulicą Wolności, które podczas budowy Drogowej Trasy Średnicowej zostało przerwane.