Zabrze przestrzenią rozwoju

Technikum nr 4, jako pierwsza szkoła ponadpodstawowa w Polsce wdraża do programu nauczania systemu klasy CRM!

01.10.2021

Dziś, w Technikum nr 4 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Zabrzu odbyło się uroczyste podsumowanie prac nad modyfikacją programu nauczania oraz inauguracja wprowadzonej innowacji pedagogicznej. Zabrzański samorząd reprezentowała, zastępca prezydent miasta Zabrze Katarzyna Dzióba, która podkreśliła w swoim wystąpieniu, że rozwój naszej młodzieży jest jednym z priorytetowych zadań naszego miasta. 

Modyfikacja programu, będącą innowacją pedagogiczną, została wypracowana w ramach projektu „Sektorowa Rada ds. Kompetencji Nowoczesnych Usług Biznesowych”, który w swoich działaniach zakłada modyfikację programów nauczania na wybranych polskich uczelniach oraz szkołach ponadpodstawowych pod kątem dostosowania do potrzeb sektora nowoczesnych usług dla biznesu. 

W bieżącym roku szkolnym program obejmie uczniów klas trzecich w zawodzie technik ekonomista. Treści zostaną zrealizowane w systemie dwuletnim w klasie trzeciej i klasie czwartek na przedmiocie zawodowym wynikającym z podstawy programowej „Systemy komputerowe kadrowo-księgowe”.