Już dzisiaj – XXXVII sesja Rady Miasta Zabrze 2018 – 2023

20.09.2021

Dzisiaj, w sali sesyjnej zabrzańskiego Ratusza przy ul. Religi 1, odbędzie się XXXVII sesja Rady Miasta Zabrze. Początek posiedzenia – godz. 15.00. Radnym zostaną przedłożone projekty uchwał w nst. sprawach:

 1. zmiany budżetu miasta Zabrze na rok 2021;
 2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2021-2048;
 3. wyrażenia zamiaru przekształcenia publicznej Szkoły Podstawowej Nr 18 im. Powstańców Śląskich w Zabrzu, poprzez likwidację innej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w Zabrzu, ul. Olchowa 2;
 4. wyrażenia zamiaru przekształcenia publicznej Szkoły Podstawowej Nr 18 im. Powstańców Śląskich w Zabrzu, poprzez zmianę siedziby szkoły z adresu: ul. Wacława Karczewskiego 10, 41-806 Zabrze na adres: ul. Olchowa 2, 41-806 Zabrze;
 5. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia na czas nieoznaczony umowy najmu nieruchomości zabudowanej garażem murowanym, położonej w Zabrzu przy ul. Zamkowej, stanowiącej własność Miasta Zabrze;
 6. zawarcia na czas nieoznaczony umowy dzierżawy części nieruchomości zabudowanej garażami blaszanymi, położonej w Zabrzu przy ul. Staromiejskiej;
 7. zawarcia na czas nieoznaczony umowy dzierżawy części nieruchomości zabudowanej garażem murowanym, położonej w Zabrzu przy ul. Makoszowskiej;
 8. zawarcia na czas nieoznaczony umowy dzierżawy części nieruchomości zabudowanej garażem murowanym, położonej w Zabrzu przy ul. Makoszowskiej;
 9. zawarcia na czas nieoznaczony umowy dzierżawy części nieruchomości zabudowanej garażem murowanym, położonej w Zabrzu przy granicy z Rudą;
 10. zawarcia na czas nieoznaczony umowy dzierżawy części nieruchomości zabudowanej garażem murowanym, położonej w Zabrzu przy granicy z Rudą;
 11. zawarcia na czas nieoznaczony umowy dzierżawy części nieruchomości zabudowanej garażem murowanym, położonej w Zabrzu przy granicy z Rudą;
 12. zawarcia na czas nieoznaczony umowy dzierżawy części nieruchomości zabudowanej garażem murowanym, położonej w Zabrzu przy granicy z Rudą;
 13. zawarcia na czas nieoznaczony umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanej garażem murowanym, położonej w Zabrzu przy ul. Jodłowej;
 14. zawarcia na czas nieoznaczony umowy dzierżawy  nieruchomości zabudowanej garażem prefabrykowanym, położonej w Zabrzu przy ul. Porzeczkowej;
 15. zmiany uchwały nr XXXII/413/08 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 17.11.2008 r. w sprawie określenia zasad obciążania ograniczonymi prawami rzeczowymi nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Gminy Miejskiej Zabrze;
 16. odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Zabrzu przy ul. dr. Henryka Jordana oraz przy Potoku Rokitnickim;
 17. zmiany Uchwały Nr XXXVII/416/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie ustalenia zasad i warunków korzystania z przystanków i dworców komunikacji miejskiej na terenie Miasta Zabrze oraz określenia przystanków i dworców komunikacji miejskiej, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Zabrze;
 18. przystąpienia Gminy Zabrze do „Stowarzyszenia na rzecz promocji Instytutu Regionów Europy (IRE)” z siedzibą w Wiedniu;
 19. przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta w sprawie nadania statutu jednostce pomocniczej Miasta Zabrze- Dzielnicy Centrum Południe;
 20. przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta w sprawie nadania statutu jednostce pomocniczej Miasta Zabrze- Dzielnicy Zaborze Północ;
 21. przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta w sprawie utworzenia nowej jednostki pomocniczej Miasta Zabrze – dzielnicy Śródmieście i nadania jej statutu;
 22. zmiany Uchwały nr XXV/425/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 21 września 2020 roku w sprawie powołania komisji doraźnej Rady Miasta Zabrze ds. utworzenia nowych dzielnic oraz opracowania statutów dzielnic w Zabrzu;