Podsumowano XIII Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny “Kreatywne Zabrze”

15.09.2021

Poznaliśmy laureatów XIII Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego “Kreatywne Zabrze”. Komisja konkursowa miała w tym roku wyjątkowo trudne zadanie, ponieważ na konkurs wpłynęło aż 420 fotografii, a uczestnicy reprezentowali 74 miejscowości.

W tym roku tematem prac była „Radość”. Konkurs, nad którym patronat honorowy objęła prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik, odbywał się w dwóch kategoriach: pierwsza związana była z Miastem Zabrze, a druga – Open. Organizatorem konkursu był Miejski Ośrodek Kultury w Zabrzu. Konkurs tradycyjnie zakończył się wernisażem, w trakcie którego w Galerii MOK w Zabrzu uhonorowano laureatów.

Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny “Kreatywne Zabrze” organizowany jest od 2009 roku. Celem  przedsięwzięcia jest wzbudzenie zainteresowania przestrzenią społeczną naszego miasta, Polski i świata, a także rozwijanie zainteresowań związanych z dziedzictwem kulturowym, historycznym, walorami architektoniczno-urbanistycznymi, naturalnymi, wydarzeniami społecznymi oraz oczywiście propagowanie sztuki fotografowania, jako jednej z form artystycznego wyrazu, a jednocześnie jednego z najlepszych środków komunikacji międzyludzkiej. Poprzez aktywne współtworzenie kultury organizatorzy chcą inspirować uczniów do podjęcia edukacji w artystycznych szkołach wyższych oraz stworzyć możliwość prezentacji własnej twórczości w szerszym gronie.