Trwa rekrutacja letnia na studia na Politechnice Śląskiej

23.07.2021

21 lipca na Politechnice Śląskiej ruszyła elektroniczna rejestracja na studia dysponujące wolnymi miejscami, w tym m.in. na nowy kierunek otwarty na Wydziale Organizacji i Zarządzania – “Cognitive technologies – studia II stopnia w j. angielskim”.

Nowo otwarty na Politechnice kierunek to połączenie kształcenia w zakresie tradycyjnej kognitywistyki (filozofia umysłu, psychologia poznawcza, lingwistyka kognitywna) oraz technologii kognitywnych opartych na narzędziach informatycznego wzmocnienia poznawczego w sześciu obszarach wzmocnień: motywacyjnego, informacyjnego, estetycznego, afektywnego, percepcyjnego oraz ilościowego i jakościowego.

Kierunek będzie rozwijał takie kompetencje jak: uczenie się, myślenie (analityczne, syntetyczne), percepcję kognitywną, podejmowanie decyzji oraz inteligencję kognitywną.

Menedżer projektu „Cognitive technologies – studia II stopnia w j. angielskim” – prof. Aleksandra Kuzior – na przygotowanie programu i uruchomienie nowego kierunku studiów pozyskała środki z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w ramach programu KATAMARAN.

Celem projektu jest przygotowanie programu studiów wspólnych II stopnia. Projekt realizowany jest przez Politechnikę Śląską, Wydział Organizacji i Zarządzania, Katedrę Stosowanych Nauk Społecznych w partnerstwie z Kijowskim Narodowym Uniwersytetem Budownictwa i Architektury (Ukraina).

Założenia projektu wpisują się w misję Politechniki Śląskiej – kształcenie wysoko wykwalifikowanej kadry na rzecz społeczeństwa i gospodarki opartych na wiedzy – oraz wizję uczelni, w której założono przygotowanie elity społeczeństwa i wspieranie dynamicznego rozwoju gospodarki w duchu wartości etycznych. Program studiów zawierał więc będzie nie tylko treści dotyczące wiedzy i umiejętności zawodowych, ale także ważne dla rozwoju współczesnego społeczeństwa treści etyczne, realizowane m.in. na takich przedmiotach jak etyka biznesu czy etyka zawodowa specjalisty technologii kognitywnych.

Więcej informacji o naborze letnim na studia na Politechnice Śląskiej znajdziecie Państwo TUTAJ.