Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

08.07.2021

1 lipca uruchomiona została Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków, która ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.

Kto składa deklarację?

Właściciel/zarządca budynku zasilanego przez źródło ciepła i spalania paliw do 1MW

Jak można złożyć deklarację?

  • elektronicznie – za pomocą profilu zaufanego
  • papierowo – w Urzędzie Miejskim lub listownie na adres Urzędu Miejskiego w Zabrzu

Gdzie znajduje się deklaracja?

Deklaracja znajduje się na stronie www.zone.gunb.gov.pl

  • elektronicznie (złóż deklarację – wypełnij – wyślij)
  • papierowo (dokumenty do pobrania)

Ile mamy czasu na złożenie deklaracji?

  • 12 miesięcy dla źródła ciepła i spalania paliw, które zostały uruchomione przed 1 lipca
  • 14 dni dla nowego źródła ciepła uruchomionego po 1 lipca

Rodzaj deklaracji:

Więcej informacji znajdą Państwo pod adresem: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq