Konferencja poświęcona 30. rocznicy Traktatu o Dobrym Sąsiedztwie między Polską, a Niemcami

17.06.2021

Prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik wzięła dzisiaj udział w konferencji online poświęconej 30. rocznicy Traktatu o Dobrym Sąsiedztwie i przyjaznej współpracy między Polską, a Niemcami.

Warto zauważyć, iż sąsiedztwo i współpracę Polski i Niemiec na szczeblu samorządowym buduje blisko tysiąc polskich i niemieckich partnerstw samorządowych, które prowadzą wspólne działania, wymieniają się doświadczeniami i organizują spotkania młodzieży. Zabrze uczestniczy w tym procesie od wielu lat wypracowując dobrosąsiedzkie kontakty m.in. z miastami partnerskimi z Niemiec – Essen i Sangerhausen.

W przypadku Essen 11 września 2015 r. w Essen podpisana została umowa o partnerstwie między Zabrzem i Essen podpisana została 11 września 2015 r. Jednak historia więzi partnerskich pomiędzy miastami sięga czasów przedwojennych, kiedy Essen utrzymywało tego typu kontakty z ówczesnym Hindenburgiem. Na bazie tych więzi w 1953 r. Rada Miejska w Essen podjęła uchwałę o objęciu opieką (patronatem) wszystkich byłych mieszkańców Zabrza, spośród których wielu z różnych przyczyn opuszczało swoje rodzinne miasto i wyjeżdżało najczęściej właśnie do Zagłębia Ruhry w Północnej Nadrenii-Westfalii. Dzisiaj współpraca między Zabrzem a Essen rozwija się w wielu płaszczyznach, w tym. im. kulturalnej, gospodarczej, naukowej, medycznej czy też opieki społecznej, sportu i wymiany międzyszkolnej.

Umowę o współpracy i partnerstwie między Zabrzem i Sangerhausen zawarto w 1983 roku, a w 1998 roku została ona przeredagowana i powtórnie podpisana. Od wielu lat młodzież z Sangerhausen odwiedza nasze miasto, a młodzież zabrzańska (z Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia i III LO) odwiedza rówieśników z Niemiec. Władze Zabrza odwiedzają Sangerhausen szczególnie w czasie trwania “Święta Róż” oraz innych ważnych wydarzeń, podobnie goście z Sangerhausen na zaproszenie władz miasta odwiedzają Zabrze. W 2004 r. zainicjowana została współpraca pomiędzy szkołami podstawowymi Zabrza i Sangerhausen.

Dzisiejszą konferencję otwarli: prof. Marcin Gołaszewski, członek Komisji Rewizyjnej ZMP, przewodniczący Rady Miejskiej Łodzi oraz dr Frank Mentrup, przewodniczący Niemieckiej Sekcji Rady Gmin i Regionów Europy (CEMR), nadburmistrz Karlsruhe. Referat wprowadzający pn. “Traktat o dobrym sąsiedztwie” (dwugłos polsko-niemiecki) wygłosiły: prof. Irena Lipowicz z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz prof. Gesine Schwan, prezes Humboldt-Viadrina Governance Platform.

Uczestnicy konferencji mogli usłyszeć nie tylko o historii powstania, wdrażania i prognozowanej przyszłości traktatu polsko-niemieckiego; o roli samorządów w kształtowaniu współpracy polsko-niemieckiej, w tym zaangażowaniu społeczeństwa obywatelskiego w obu krajach, a także o wyzwaniach (po) pandemii i zbliżaniu społeczeństw w dobie COVID-19.