Europolis. Miasta na rzecz Europejskiego Zielonego Ładu

10.06.2021

Rola miast w realizacji Europejskiego Zielonego Ładu – strategii Unii Europejskiej zakładającej bardziej efektywne wykorzystanie zasobów dzięki przejściu na czystą gospodarkę o obiegu zamkniętym oraz zmniejszenie poziomu zanieczyszczeń i przeciwdziałanie utracie różnorodności biologicznej to główny tematem tegorocznej konferencji “Europolis. Miasta na rzecz Europejskiego Zielonego Ładu”, która odbyła się dzisiaj zarówno online, jak i w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Zabrze w trakcie konferencji reprezentowała wiceprezydent Katarzyna Dzióba.

Europolis to jedno z największych w Polsce cyklicznych spotkań na temat rozwoju miast, które organizowane jest od 2013 roku przez Fundację Schumana, miasto stołeczne Warszawę oraz Fundację Konrada Adenauera.

W tym roku uczestnicy konferencji dzielili się dobrymi praktykami i wyzwaniami zielonych transformacji miast w Europie.

– Zielona rewolucja rozpoczęła się w naszym mieście kilkanaście lat temu. Podjęliśmy zakrojone na szeroką skalę działania na rzecz poprawy jakości zarówno wody, ziemi , jak i powietrza – mówiła w trakcie spotkania Katarzyna Dzióba. – Warto wspomnieć choćby o poprawie gospodarki wodno-ściekowej. Był to jeden z największych tego typu projektów w Polsce i największa inwestycja w dziejach miasta, bezprecedensowa jeżeli chodzi o zasięg i nakłady finansowe. Kompleksowa przebudowa miejskiej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej kosztowała 850 mln zł. Projekt objął większość dzielnic naszego miasta.

Pionierskim w skali kraju przedsięwzięciem była rekultywacja zdegradowanych terenów w rejonie rzeki Bytomki  – działaniami objęto obszar o łącznej powierzchni ponad 183 ha. Wiceprezydent Dzióba przypomniała, że w ramach trwających ponad dwa lata prac powstało 15 km ścieżek dla pieszych i rowerzystów, posadzono 1,8 tysiąca drzew i 29 tysięcy krzewów. Odkażona lub wymieniona została gleba. Pojawiły się ławki i stanowiska z planszami informującymi o występujących na danym obszarze gatunkach fauny i flory. Ostatnim akcentem projektu było przekazanie do użytku terenów po byłej koksowni Concordia. W sumie oczyszczono ponad sto tysięcy metrów sześciennych ziemi a z centrum Miasta wywieziono 400 ton smoły.

Jeśli chodzi o działania na rzecz poprawy jakości powietrza wiceprezydent Dzióba wspomniała m.in. o termomodernizacji budynków użyteczności publicznej  i programach, jakie Miasto Zabrze przygotowało dla właścicieli budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych (podłączanie do nitek ciepłowniczych, termomodernizacje, wymiana źródeł ciepła, instalacje OZE), o inwestycjach w transport – remontach torowisk tramwajowych, budowie wielu nowych dróg i przygotowanych projektach budowy centrów przesiadkowych.

W ramach nowej perspektywy Unijnej 2021-2027 działania Miasta Zabrze na rzecz środowiska naturalnego będą kontynuowane we wszystkich obszarach.

W 2018 roku Zabrze przystąpiło do Porozumienia Burmistrzów, czyli ruchu na rzecz lokalnego klimatu i energii na poziomie miast europejskich. Tym samym Miasto Zabrze zobowiązało się to redukcji lokalnych emisji COo co najmniej 40 proc. do 2030 r., ograniczenia zużycia energii, zwiększenia wykorzystania OZE i adaptacji do zmian klimatu .

W tegorocznej konferencji “Europolis. Miasta na rzecz Europejskiego Zielonego Ładu” wzięli udział m.in.: Iga Kamocka – członkini zarządu Fundacji Schumana, David Gregosz – dyrektor Fundacji Konrada Adenauera w Polsce, Frans Timmermans – wiceprzewodniczący wykonawczy Komisji Europejskiej ds. Europejskiego Zielonego Ładu a także samorządowcy m.in. z Brna, Warszawy, Przemyśla, Oświęcimia, Sącza, Zabrza, Płocka, Łodzi i Katowic.