Kolejny wiadukt zostanie przebudowany

22.04.2021

Miasto Zabrze przygotowuje się do przebudowy kolejnych obiektów inżynierskich. Po remoncie wiaduktu w ciągu drogi krajowej 88 nad ulicą Hagera, przyszła kolej na wiadukt nad torami kolejowymi w ciągu ul. Roosevelta. Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej prowadzi postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót – otwarcie ofert nastąpi jeszcze w kwietniu br.

Dokumentacja projektowa, zatwierdzona decyzją wojewody śląskiego akceptującą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę, została opracowana przez PBW INŻYNIERIA Sp. z o.o. z Wrocławia. Na przebudowę tego obiektu Miasto Zabrze złożyło wniosek o dofinansowanie do wojewody śląskiego ze środków rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa. Przypomnieć należy, że dofinansowanie na przebudowę wiaduktu w ciągu drogi krajowej 88 nad ulicą Hagera, Miasto Zabrze pozyskało również ze środków rezerwy subwencji ogólnej.

Jednocześnie, jeszcze na przełomie kwietnia i maja br., zostanie wszczęte postępowanie przetargowe na przebudowę przepustu w ciągu rzeki Czarniawki (ul. 3. Maja/ul. Paderewskiego). Na przebudowę tego obiektu dokumentację projektową opracowała również spółka pod firmą PBW INŻYNIERIA Sp. z o.o. z Wrocławia. Decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę wydał w tym przypadku prezydent Zabrza.

W konsekwencji w/w inwestycji czekają nas utrudnienia w funkcjonowaniu komunikacji na terenie Zabrza. Planowane jest zawężenie jezdni i objazdy dla samochodów powyżej 2,5 tony. Zmiany w organizacji ruchu muszą zostać wprowadzone z wyprzedzeniem w stosunku do rozpoczęcia robót związanych z przebudową, gdyż ostatnie opady deszczu i połamane drzewa w korycie Czarniawki na odcinku ok. 300 m za przepustem, które zakłócają swobodny przepływ wody w rzece, spowodowały podtopienie terenu Parku Pileckiego i pogłębiły uszkodzenie przyczółku od strony Parku. W trosce o bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego została podjęta decyzja o ograniczeniu ruchu drogowego, celem odciążenia obiektu.

Zmiana organizacji ruchu w ciągu ul. 3 Maja w rejonie parku Pileckiego zostanie wprowadzona jeszcze w kwietniu i będzie polegała na ograniczeniu w ruchu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej powyżej 2,5 tony, za wyjątkiem autobusów komunikacji publicznej.

W związku z tym dla w/w kategorii pojazdów zostaną wprowadzone objazdy:

  1. Dla jadących od centrum ul. 3 Maja oraz ul. Winklera w kierunku dzielnicy Kończyce, Pawłów oraz autostrady A-4 – objazd ulicami: Makoszowską, Beskidzką, Paderewskiego,
  2. Dla jadący w kierunku centrum miasta od autostrady A-4 oraz dzielnic Kończyce i Pawłów – objazd ulicami:  Paderewskiego, Beskidzką, Makoszowską.

Dokumenty do pobrania