Otwarto oferty na budowę centrów przesiadkowych w Zabrzu

09.04.2021

– Dzisiaj, po przygotowaniu odpowiedzi na ponad 800 pytań pochodzących od zainteresowanych firm, otworzyliśmy oferty na budowę centrum przesiadkowego przy ul. Goethego oraz w Rokitnicy przy ul. Krakowskiej i Ofiar Katynia – informuje prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. – Przed nami proces ich analizy, a następnie wyłonienia wykonawcy.

Spośród sześciu złożonych ofert na budowę każdego z centrów, wszystkie zmieściły się w planowanym budżecie. To kolejny etap prac zmierzających do powstania tych nowoczesnych obiektów, których sam proces projektowania trwał ponad dwa lat.

Opublikowane pod koniec października ub. roku postępowanie przetargowe zostało podzielone na dwie części, obejmując realizację obu obiektów wraz z przylegającą infrastrukturą drogową.

Budżet dla dworca przy ulicy Goethego określiło na 81,9 mln zł brutto, a dla mniejszego w Rokitnicy na 26,3 mln zł – łącznie 108,2 mln zł brutto.

W obu częściach przetargu najtańsze oferty złożył Budimex: odpowiednio za 52,3 mln zł i 19 mln zł brutto.

Projekt realizowany będzie w latach 2020-2023 w ramach poddziałania 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość tego projektu wynosi 119.505.349,90 zł, a pozyskane przez Miasto Zabrze dofinansowanie ze środków unijnych – 96.386.029,45 zł. Resztę stanowi wkład własny miasta, którego zapewnienie jest możliwe m.in. dzięki wykorzystaniu funduszy pochodzących z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Projekt przewiduje budowę dwóch centrów przesiadkowych na terenie Zabrza: przy ul. Goethego oraz w dzielnicy Rokitnica przy ul. Krakowskiej i Ofiar Katynia.

W pierwszej lokalizacji przewidziano budowę obiektu o powierzchni ok. 10,4 tys.m2 z peronami komunikacji autobusowej, parkingiem Park & Ride oraz poczekalnią i usługami towarzyszącymi. W drugiej lokalizacji zaplanowano otwarte perony, parking zewnętrzny oraz obiekt o powierzchni 276 m2, w którym mieścić się będzie poczekalnia i drobne punkty usługowe. W obydwu centrach przewidziano możliwość ładowania pojazdów elektrycznych, strefy Kiss & Ride oraz infrastrukturę towarzyszącą (biletomaty, tablice informacji pasażerskiej i tablice zajętości miejsc na parkingu P&R). Zostaną również przebudowane drogi oraz sieci infrastruktury w zakresie koniecznym do włączenia do infrastruktury centrów przesiadkowych. 

Dzięki wybudowaniu tych dwóch centrów transport na terenie Zabrza będzie bardziej atrakcyjny, a przesiadanie się pomiędzy różnego rodzaju transportem zbiorowym i rowerowym łatwiejsze.  Wzrośnie również ilość miejsc parkingowych w Zabrzu, co umożliwi pozostawienie samochodu w centrach przesiadkowych w przypadku kontynuacji podróży innym środkiem transportu. Istotnym efektem realizacji projektu będzie redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza.