Zabrze przestrzenią rozwoju

Powstanie kolejny odcinek drogi rowerowej

04.03.2021

To dobra wiadomość dla wszystkich tych, którzy doceniają plusy przemieszczania się po mieście na rowerze – w Zabrzu powstanie kolejny odcinek nowej drogi rowerowej. Tym razem wzdłuż ul. Gdańskiej. Ścieżka rowerowa wybudowana zostanie w ramach zadania budżetowego „Zabrzańskie Trasy Rowerowe”.

Umowa na przebudowę chodnika i budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Gdańskiej podpisana została dzisiaj w sali historycznej zabrzańskiego Ratusza. Podpisy w obecności prezydent Zabrza Małgorzaty Mańki-Szulik złożyli: Marian Zastawny reprezentujący firmę Drogomax Sp. z o.o. z Tarnowskich Gór (wykonawca) oraz Danuta Bochyńska-Podloch, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej w Zabrzu.

– To projekt wybrany przez Państwa w ramach Zabrzańskiego Budżetu Obywatelskiego, który przekroczył wyznaczone limity finansowe. Dlatego też zdecydowaliśmy się jednak zrealizować tę wartą 625 tys. zł inwestycję w ramach zadania budżetowego pn. „Zabrzańskie Trasy Rowerowe” – komentuje prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.

Dokumentacja projektowa opracowana została przez biuro Silesia DIY Aleksander Pankowski. Zadanie zostało podzielone na dwie części. Wykonawcą jest Drogomax Sp. z o.o w Tarnowskich Górach. Koszt realizacji pierwszej części inwestycji to 232 808,10 zł, a drugiej – 392 855,64 zł.

Nowa ścieżka rowerowa powinna być gotowa do sześciu miesięcy od podpisania umowy na wykonanie robót budowlanych czyli we wrześniu br.

Realizacja pierwszej części zadania obejmuje przebudowę istniejącego chodnika i budowę ścieżki rowerowej na odcinku ok. 435 m wzdłuż ul. Gdańskiej w Zabrzu – na odcinku od skrzyżowania z ul. Franciszkańską do skrzyżowania z aleją Korfantego wraz z zabezpieczeniem istniejących sieci kolidujących z ścieżką rowerową i chodnikiem.

Natomiast w ramach drugiego zadania przebudowany zostanie istniejący już chodnik i wybudowana zostanie licząca ok. 650 m nowa ścieżka rowerowa, która biec będzie wzdłuż ul. Gdańskiej – na odcinku od skrzyżowania z ul. Franciszkańską (wraz ze skrzyżowaniem) do wjazdu na teren Szkoły Podstawowej nr 25 (od strony ul. Gdańskiej) wraz z zabezpieczeniem istniejących sieci kolidujących z ścieżką rowerową i chodnikiem.