Zmiany w organizacji ruchu

19.01.2021

Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej w Zabrzu informuje, że firma PORR S.A. będzie realizowała roboty budowlane na liniach kolejowych nr 132, 188, 147 oraz 180.

W związku z powyższym firma PORR S.A. informuje o zamiarze rozpoczęcia prac związanych z wycinką drzew i przygotowaniem terenu prac oraz robotami budowlanymi na linii kolejowej nr 147 od 18 do 29 stycznia oraz wprowadzeniu na ten okres miejscowego zawężenia jezdni DK88 w lokalizacjach: km 23+500 do km 24+050, km 26+350 do km 28+500. Są to dwa odcinki zaznaczone na załączonej mapce.