Ważna informacja dla pacjentów Szpitala Miejskiego w Zabrzu

18.01.2021

W związku z otrzymaniem decyzji ministra zdrowia z 14 stycznia br. mającej wpływ na organizację świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Miejskim w Zabrzu, dyrekcja placówki informuje, że zostało tam dzisiaj przywrócone świadczenie usług medycznych w zakresie neurologii, ortopedii i chirurgii dla pacjentów w stanach nagłych.

Aktualnie Szpital Miejski w Zabrzu realizuje świadczenia zdrowotne w następujących zakresach:

 1. Zabezpieczenia w strategii walki z pandemią (oddział dla pacjentów z Covid – 19);
 1. Oddziały:
  • Neurologii z pododdziałem udarowym,
  • Chirurgii ogólnej z pododdziałem chirurgii onkologicznej i leczenia chorób piersi, 
  • Chirurgii urazowo-ortopedyczny, 
  • Położniczo – ginekologiczny, patologii ciąży, endokrynologii ginekologicznej z pododdziałem onkologii ginekologicznej i endoskopowego leczenia endometriozy,
  • Anestezjologii i intensywnej terapii medycznej, 

przyjmują pacjentów, którzy nie są zrażeni wirusem SARS-CoV-2.

 1. Szpitalny Oddział Ratunkowy przyjmuje pacjentów w stanach nagłych, w zakresie jak w pkt. 2 oraz pacjentów z Covid-19.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc w oddziale Covid, oraz mając na względzie dobro pacjenta, dyrekcja szpitala prosi o telefoniczne ustalenie przyjęcia do oddziału z lekarzem nadzoru SOR – tel. 725 394 502.

Ważne! W Szpitali Miejskim w Zabrzu nie są aktualnie udzielane świadczenia w zakresie chorób wewnętrznych pacjentom, którzy nie są zakażeni SaRS-COV-2.

Szpital Miejski w Zabrzu
ul. Zamkowa 4
sekretariat: (32) 277 61 00, wew. 102, fax.: (32) 271 73 11.