Znamy laureatów I Metropolitalnego Konkursu Literackiego

02.12.2020

W I Metropolitalnym Konkursie Literackim, zorganizowanym w ramach XIII Metropolitalnego Święta Rodziny, wzięło udział 19 autorów, którzy nadesłali 19 prac. Oceniała je kapituła w składzie:
dr hab. prof. UŚ Zbigniew Kadłubek – dyrektor Biblioteki Śląskiej, przewodniczący Kapituły; Tomasz Iwasiów – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zabrzu; Dorota Szatters – naczelnik Wydziału Kultury i Dziedzictwa Urzędu Miejskiego w Zabrzu; Henryk Sikora z MBP w Zabrzu oraz dr Jan Baron z BŚ.

Po analizie tekstów i dyskusji kapituła zdecydowała o nieprzyznaniu nagrody głównej. Biorąc pod uwagę walory literackie prac oraz oryginalność ujęcia tematu konkursu – „Rodzina przestrzenią spotkania”, Kapituła przyznała sześć wyróżnień.

W I kategorii (osoby do 18. roku życia) wyróżnienie w postaci nagrody rzeczowej (czytnik e-booków), ufundowanej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Zabrzu, przyznano Marcelinie Trybuś (godło Mela) za pracę “Dragon – dzikie serce”.

W II kategorii (osoby powyżej 18. roku życia) Kapituła zadecydowała o przyznaniu wyróżnienia głównego w wysokości 1000 zł Patrycji Fraj (godło Patison) za pracę “7 lutego 1956”.

Przyznano także cztery równorzędne wyróżnienia dodatkowe w wysokości 500 zł:

  • Zbigniewowi Cichowlazowi (godło Meander) za pracę “Niepowtarzalny wieczór”,
  • Agnieszce Dubiel (godło Odpust) za pracę “Fotografia z odpustu”,
  • Gabrieli Styrkowicz (godło Maria Patocka) za pracę “Pamiętnik pisany nocą”,
  • Ewie Winiarskiej-Drzyzdze (godło Pstręgorz) za pracę “Gdzie się mgły powolne wleką…”.

Fundatorem nagród pieniężnych jest Miasto Zabrze.

Wyróżnione prace zostaną opublikowane w okolicznościowym druku, który ukaże się w pierwszej połowie 2021 roku nakładem Biblioteki Śląskiej. Nagrody zostaną przekazane laureatom do końca br.